Alergijski testovi

Alergo 291 – informacije za liječnike

  PRVI PUT U REPUBLICI HRVATSKOJ STANDARDIZIRANO KVANTITATIVNO IMUNOKEMIJSKO  ODREĐIVANJE SPECIFIČNIH IgE NA 295 ALERGENA (ekstrakti, molekularne komponente, pojedinačni alergeni) Osnova laboratorijske dijagnostike alergija seže

Vidi više»
Alergijski testovi

Alergije – nova svjetska pandemija

Svjetska zdravstvena organizacija smatra da alergijske bolesti kao bolesti razvijenog svijeta sve više poprimaju karakteristike pravih pandemija. Zabrinjavajuće je da se alergijske reakcije javljaju sve

Vidi više»
Alergijski testovi

Kako nastaje alergija

Imunološka reakcija nastajanja alergije počinje ulaskom određenog antigena (alergena) u organizam. Nakon ulaska, njega prepoznaje imuno predočna stanica koja ima ulogu hvatanja alergena. Tada se

Vidi više»
Alergijski testovi

Što je alergija

Pod pojmom alergija podrazumijevamo neuobičajeni i neprimjereni odgovor našeg imunološkog sustava na različite čimbenike okoliša. Alergija se manifestira kao reakcija preosjetljivosti na čimbenike okoliša koje

Vidi više»