Onkologija

„Pronalazak karcinomskih stanica u perifernoj cirkulaciji znak je postojanja i/ili metastaziranja karcinoma.“ Upravo ova rečenica bila je misao vodilja još od 1869. godine,  kada je Thomas Ashworth prvi put opisao prisutnost tumorskih stanica u perifernoj cirkulaciji. Od tog vremena vodile su se rasprave o postojanju i kliničkom značenju cirkulirajućih tumorskih stanica, jer karcinomi su heterogene tvorbe koje se sastoje od nekoliko subpopulacija stanica, a samo stanice nazvane matične stanice karcinoma pokreću napredak bolesti, otpornost na terapiju i ponovni povratak karcinoma. Uvođenjem osjetljivih i specifičnih imunohistokemijskih metoda, u kasnim 1970-ima, kao i otkriće bioloških markera specifičnih za pojedine tipove karcinoma, otvorilo je novo poglavlje neinvazivne dijagnostike malignih bolesti, nazvano Tekuća biopsija.

Osnovni postulat Tekuće biopsije je otkriti cirkulirajuće tumorske stanice (CTC) koje su se odvojile od primarnog karcinoma i ulaze u krvnu ili limfnu cirkulaciju stvarajući sekundarni tumor. Unatoč njihovoj rijetkoj populaciji, te stanice pokazuju metastatske atribute i povezane su s progresijom karcinoma. Kroz ove informacije Tekuća biopsija nudi mogućnost otkrivanja ranih znakova razvoja karcinoma, pomoć u praćenju postojećeg karcinoma te stvaranje individualnog  profila kemoterapijskih lijekova i prirodnih supstanci koji se mogu koristiti za postizanje najboljeg ishoda liječenja. Prateći svjetske, znanstvene trendove, poliklinika Analiza u suradnji sa R.G.C.C. grupom, specijaliziranom na području medicinske genetike, a posebno genetike karcinoma, uvela je Tekuću biopsiju i ponudila paletu testova.

Split

Dugopolje

Zadar 

Šibenik

021 688 888

Zagreb

Varaždin

01 2099 880

Rijeka

051 309 309

Testovi se dijele u dvije osnovne skupine:

Testovi praćenja: koji su namijenjeni za kontrolu rizika od ponovnog javljanja bolesti te praćenje stanja pacijenta tijekom i nakon liječenja

  • Oncocount: pruža informacije o postojanju i broju CTC stanica što je važan parametar u praćenju stanja bolesti i otkrivanju ranog povratka bolesti
  • Oncotrail: test namijenjen praćenju posebnih skupina karcinoma, kao što su dojka, prostata, pluća, debelo crijevo, melanom i sarkom
  • Oncotrace: pomaže u definiranju primarnog karcinoma, ako ga se usprkos kliničkoj slici još uvijek nije uspjelo otkriti 
 

Testovi praćenja nisu namijenjeni dijagnostici karcinoma mozga, kao i kapsuliranih karcinoma koji ne otpuštaju tumorske stanice u krvotok.

Testovi se provode u prvoj godini svaka tri mjeseca, a nakon toga, svakih šest mjeseci.

Testovi ispitivanja djelotvornosti kemoterapijskih lijekova i/ili prirodnih supstanci:

  • Onconomics: učinkovitost citostatika
  • Onconomics Plus: učinkovitost citostatika i prirodnih supstanci
  • Onconomics ekstrakti: učinkovitost prirodnih supstanci
 

Uz njih dostupni su i testovi:

  • Metastat: test otkrivanja metastatskog potencijala karcinoma
  • Immune Frame: test o stanju staničnog i humoralnog imuniteta
  • ChemoSNiP: test koji uključuje istraživanje SNP gena uključenih u metabolizam/detoksikaciju citostatskih ili ciljnih lijekova koji se koriste u terapijske svrhe
 

Sva se testiranja provode iz uzorka krvi koji se uz potrebnu dokumentaciju i popunjenu uputnicu od strane nadležnog onkologa dostavljaju u laboratorij. Rezultati analiziranja dostupni su u periodu 7-10 dana, uz moguću on-line potporu od strane R.G.C.C. stručnjaka.

Iako je svima poznata činjenica da je svaki pacijent osoba za sebe, tako i svaki karcinom ima svoj identitet.

Upravo, uvođenje Tekuće biopsije omogućilo je dvije velike mogućnosti: izbjegavanje invazivnih postupaka poput operativnih zahvata, npr. u slučajevima kad radiološke tehnike pokazuju smanjivanje karcinoma nakon provedene terapije, ali još uvijek ima znakova preostalog tkiva, pa se na operativnom zahvatu dokaže da je preostalo tkivo zapravo ožiljak, a ne karcinom, te ranije odustajanje od neuspješne metode liječenja, kako bi se pacijent poštedio nuspojava i napredovanja bolesti, stoga personalizirano liječenje postaje neophodno kako bi se ostvarile bolje stope uspješnosti u tretmanu malignih bolesti.

Kontaktirajte nas za besplatne konzultacije.

Zagreb

Varaždin

01 2099 880

Rijeka

051 309 309

Split

Dugopolje

Šibenik

021 688 888

Onconomics Plus
2,750.00 (20,719.88 kn)
Onconomics
2,310.00 (17,404.70 kn)
Onconomics Ekstrakti
2,035.00 (15,332.71 kn)
Metastat
1,320.00 (9,945.54 kn)
Oncotrace
1,155.00 (8,702.35 kn)
Oncotrail
1,100.00 (8,287.95 kn)
Oncocount
1,045.00 (7,873.55 kn)
 

Kontaktirajte nas putem emaila.