Interna medicina

Internistički pregled predstavlja osnovni medicinski pregled, kojem bi se svaka odrasla osoba trebala podvrgnuti barem jednom godišnje ili ovisno o tegobama, onoliko puta koliko zdravstvena situacija zahtijeva. Pregled se temelji na uzimanju anamnestičkih podataka i detaljnom kliničkom pregledu, te prema potrebi dodatnim pretragama zahvaljujući kojima se postavlja precizna dijagnoza. Od dodatnih pretraga, poliklinika Analiza pacijentima omogućava pretrage iz domene kardiološko-angioloških, pulmoloških te ultrazvučnih pretraga.

Pacijentima su na raspolaganju, pregled elektrokardiogramom (omogućava se osnovna procjena srčanog mišića i srčanog ritma), spirometrija (metoda mjerenja plućne funkcije, volumena i brzine protoka zraka pri izdisaju i udisaju).

Od ultrazvučnih pretraga, pacijentima su dostupni, UZV srca (metoda koja daje anatomske presjeke srca i pruža mogućnost analize pomičnih srčanih struktura u stvarnom vremenu, a indicirana je kod koronarne bolesti, kardiomiopatija, bolesti zalistaka, srčanih grešaka, intrakardijalnih masa…), UZV karotida (određuje se stupanj suženja krvne žile i brzina protoka krvi; pretraga je indicirana kod pacijenata sa povišenim rizikom za cerebrovaskularne bolesti, za praćenje bolesnika kod kojih je već utvrđeno suženje karotida ili je izveden operativni zahvat na karotidnima arterijama, kod bolesnika sa degenerativnim promjenama vratne kralježnice s vrtoglavicom i glavoboljama), UZV arterija/vena ekstremiteta (procjena anatomskih i funkcijskih promjena na suženoj ili začepljenoj arteriji, dijagnostika proširenih vena, otkrivanje ugrušaka unutar površinskih i dubokih vena uz procjenu protoka krvi u venama), UZV abdomena (omogućava vizualizaciju parenhimskih organa gornjeg dijela abdomena, zatim organa žučnog, mokraćnog i genitalnog sustava ali i vizualizaciju glavnih krvnih žila poput aorte, donje šuplje vene, vene porte, te arterija i vena zdjelice, bubrega i crijeva), UZV dojki (metoda prikaza parenhima dojke, preporučena kod žena mlađih od 40 godina), UZV štitnjače (procjena veličine i strukture štitne žlijezde), UZV vrata (ultrazvučni pregled štitne žlijezde, limfnih čvorova, dobroćudnih izraslina i zloćudnih tumora vrata), UZV aksila (ultrazvučni pregled limfnih čvorova u pazušnoj jami; procjenjuje se njihova brojnost, veličina, struktura).

Posebnost pristupa u poliklinici Analiza je i mogućnost konzultacijskih pregleda prije planiranja dijagnostičkih postupaka, stoga se sa povjerenjem obratite našem stručnom timu.

 

Za više informacija o uslugama obratite se našem stručnom timu putem maila [email protected] i telefona na 021 688 888