Ova Pravila privatnosti informiraju Vas o obradi Vaših osobnih podataka koje prikupljamo kada posjećujete naše internetske stranice. U prikupljanju i obradi tih podataka djelujemo kao voditelj obrade u smislu kako je isti definiran Općom uredbom o zaštiti podataka.

Opći podaci

Za obradu osobnih podataka odgovorno je društvo Poliklinika ANALIZA, Spinčićeva ulica 2B, 21 000 SPLIT, OIB: 91949816496.

Kontakt podaci putem kojih se mogu dobiti sve informacije u vezi obrade i korištenja osobnih podataka su:

Poliklinika ANALIZA

Spinčićeva ulica 2B, Split

21 000 SPLIT

Obrada osobnih podataka

Poliklinika ANALIZA (dalje u tekstu:Poliklinika ANALIZA razumije da vam je Vaša privatnost bitna. Poštujemo Vašu privatnost i štitimo Vaše osobne podatke. To može uključivati svaku informaciju koja može dovesti do vas kao pojedinca. Poliklinika ANALIZA obrađuje Vaše osobne podatke koje ste nam povjerili prilikom registracije u web shopu, putem prijave na newsletter na našoj internetskoj stranici www.analiza.hr kroz recenzije naših proizvoda i usluga ili postavljanjem upita na neki od predviđenih kontakt kanala.

Web shop

Za potrebe realizacije kupoprodajnog ugovora i isporuke robe možemo prikupljati sljedeće osobne podatke:

Pravna osnova za obradu osobnih podataka prikupljenih putem web shopa je realizacija ugovora u kojem je ispitanik stranka (Čl.6. st.1 t. b) Opće uredbe o zaštiti

podataka).

Newsletter

Osobni podaci koji se prikupljaju putem prijave na newsletter su:

Osobni podaci prikupljeni putem prijave za newsletter koriste se isključivo za dostavu newslettera na e-mail adresu upisanu u prijavi od strane korisnika i ne koriste se za druge svrhe. Prijava za dostavu newslettera nije uvjet za korištenje web shopa.

Davanjem privole za korištenje osobnih podatka prilikom prijave za marketinški newsletter Bosotina d.o.o dajete dozvolu za korištenje i pohranu osobnih podataka u svrhu marketinške promidžbe sve dok ne povučete privolu, odnosno, odjavite se od primanja newslettera. Privolu možete bilo kada povući jednako lako kako ste je dali bez da navodite razlog i to klikom na link u marketinškom newsletteru. Alternativno, opoziv privole možete izvršiti i tako da nam se obratite e-mailom na: www.analiza.hr ili putem pošte na adresu: Poliklinika ANALIZA, Spinčićeva ulica 2B, 21 000 SPLIT

Po opozivu privole Vaše podatke više nećemo upotrebljavati svrhe marketinga i više nećete primati Poliklinika ANALIZA newsletter.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka je Vaša privola da Vas obavještavamo o našim proizvodima i uslugama. (Čl.6. st.1 t. a) Opće uredbe o zaštiti podataka).

Recenzije

Poliklinika ANALIZA koristi različite metode pri prikupljanju informacija o zadovoljstvu klijenata s korištenjem svojih proizvoda i usluga. Jedna od najznačajnijih metoda u tu svrhu je i neposredno prikupljanje Vašeg mišljenja o proizvodima i uslugama koje koristite kao naš klijent. Radi unaprjeđenja naših proizvoda i usluga ili rješavanja reklamacija možemo prikupljati sljedeće podatke:

Pravna osnova za obradu osobnih podataka je naš legitimni interes (Čl.6. st.1 t. f) Opće uredbe o zaštiti podataka) da pratimo zadovoljstva klijenata u svrhu poboljšanja i prilagođavanja naših proizvoda i usluga.

Pojedine recenzije možemo objaviti na našim internetskim stranicama ili društvenim mrežama pri čemu osobni podaci korisnika neće biti vidljivi.

Kontakt forme

Kako bi saznali više o našim proizvodima i uslugama možete nas kontaktirati kroz dostupne forme na našim internetskim stranicama. U tom slučaju također  ćemo prikupljati Vaše osobne podatka kao što su:

Pravna osnova za obradu osobnih podataka je naš legitimni interes (Čl.6. st.1 t. f) Opće uredbe o zaštiti podataka) da odgovorimo na Vaše upite i pružimo Vam potrebne informacije o našim proizvodima i uslugama.

Možemo Vas kontaktirati više puta e-mailom ili telefonom nakon zaprimanja Vašeg upita kako bi osigurali da ste dobili informacije koje su vam potrebne, odnosno, da ste zadovoljni dobivenim odgovorom.

Vaše osobne podatke koje smo zaprimili putem postavljenog upita/recenzije/reklamacije na našim internetskim stranicama ćemo čuvati za vrijeme dok međusobno komuniciramo u svezi pružanja odgovora, odnosno, pružanja informacija o našim proizvodima i uslugama. Po proteku 60 mjeseci od zadnje komunikacije izbrisati ćemo sve Vaše osobne podatke. Navedeno ne utječe na Vaše pravo da u bilo kojem trenutku ranije zatražite da obrišemo Vaše osobne podatke iz naših evidencija.

Svrha, način obrade i čuvanje osobnih podataka

Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhe za koje su prikupljeni i za koje postoji valjana pravna osnova te se neće se ni na koji način učiniti dostupnima trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu.

Iznimno od navedenog, kada je to potrebno za pružanje pojedine usluge podaci se mogu učiniti dostupnim našim dobavljačima (primjerice za dostavu proizvoda) koji tada djeluju kao izvršitelji obrade. U svakom takvom slučaju Poliklinika ANALIZA će osigurati odgovarajuću zaštitu Vaših osobnih podataka kroz sklapanje ugovora o obradi podataka sa spomenutim tvrtkama i osobama.

Po prestanku svrhe u koju su podaci prikupljeni ili istekom razdoblja na koji je dana privola ili prestankom ugovornog odnosa ili nakon isteka jamstvenog roka kupljenog proizvoda a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka, obrisati ćemo ili anonimizirati prikupljene osobne podatke.

Automatizirano pojedinačno donošenje odluka i slanje podataka izvan EU

Imate pravo da se na vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke na vas odnose ili na sličan način na vas značajno utječu.

Na internetskim stranicama u našem vlasništvu kao niti u uslugama koje pružamo trenutno ne koristimo automatizirano pojedinačno donošenje odluka.

Vaše osobne podatke ne dostavljamo izvan Europske unije, odnosno, u zemlje koje se sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka smatraju „trećim zemljama“.

Korištenje kolačića

Kada posjećujete naše internetske stranice kako bi saznali više o nama i našim proizvodima, odnosno, pregledali informacije koje stavljamo na stranice, koristimo kolačiće s ciljem da osiguramo optimalno funkcioniranje stranica, prikupimo korisne informacije o posjetiteljima koje će nam omogućiti da dalje unaprijedimo svoje usluge kao i radi toga da općenito unaprijedimo korisničko iskustvo.

Kolačići mogu na vaš preglednik biti instalirani od strane Poliklinika ANALIZA ili od treće strane, primjerice oglašivača.

Za više informacija o načinu i svrhama korištenja kolačića predlažemo da pogledate našu Politiku korištenja kolačića.

Vaša prava glede osobnih podataka

U svako doba imate sljedeća prava:

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, možete nas kontaktirati na gore navedene podatke za kontakt.

U slučaju da se nekim od navedenih prava koristite nerazmjerno često i s očitom namjerom zlouporabe Poliklinika ANALIZA pridržava pravo naplatiti Vam razumnu naknadu za postupanje po zahtjevu ili odbiti Vaš zahtjev.

Pravo na prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka

Ako imate prigovor glede načina na koji koristimo Vaše podatke, predlažemo da prvo kontaktirate nas kako bi otklonili problem no možete kontaktirati Agenciju za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu: [email protected] ili putem pošte na adresu:

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Selska cesta 136

HR –  10000 ZAGREB

Redovito pregledavamo i kada je prikladno, kako se naše usluge i korištenje osobnih podataka razvijaju, povremeno ažuriramo ova Pravila. U slučaju da želimo koristiti Vaše osobne podatke na način koji ranije nismo identificirali, kontaktirat ćemo Vas kako bismo vam pružili informacije i ako je potrebno, zatražili Vaš pristanak. Savjetujemo Vam da redovito posjećujete  ova Pravila kako bi ste mogli dobiti aktualne informacije o načinu na koji obrađujemo Vaše osobne podatke.

Datum posljednjeg ažuriranja ovih Pravila: 30.06.2021.