Genetski Testovi

CJENIK GENETSKIH TESTOVA

GENETIKA

Oduvijek je bila izražena ljudska želja da sazna i razumije sve što ga okružuje i upravo zahvaljujući znatiželji i upornosti okruženi smo brojnim otkrićima od kojih neka koristimo i u svakodnevnom životu. Sigurno da je primarna ljudska potreba bila i upoznavanje vlastitog tijela, kako funkcionira, po čemu se razlikujemo, koje osobine nasljeđujemo od svojih roditelja, zašto neki ljudi razvijaju određene bolesti a drugi ne. Odgovori na ova i brojna druga pitanja vodili su razvoju genetike i genetskih analiza.

Počeci genetike sežu u sredinu 19 stoljeća kad je Gregor Mendel 1865. objavio tekst o pokusima na hibridizaciji biljaka, 1953. Watson i Crick su otkrili dvostruku uzvojnicu DNA, 1983. mapirana je Huntingtonova bolest na 4 kromosomu, 1994. izoliran je BRCA 1 gen. Sve su to izolirana pozitivna otkrića, međutim najvažnije otkriće dogodilo se 2003. godine kad je objavljena analiza sekvenci ljudskog genoma, lociran je svaki ljudski gen, određena je njegova struktura i funkcija. Bez obzira radi li se o velikim ili malim otkrićima, svako otkriće doprinijelo je razvoju medicinske genetike kao posebne grane medicine koja se bavi dijagnostikom i mogućim tretmanom nasljednih poremećaja.

Vrlo brzo došlo je do podjele unutar medicinske genetike na nekoliko subspecijalnosti:

Preventivna genetika: bavi se povezivanjem genskih karakteristika čovjeka sa prehrambenim i životnim navikama, otkrivanjem genskih ranjivosti i jakih strana, individualnim potrebama za suplementima, načinima detoksikacije organizma, a sve u svrhu ranog otkrivanja i prevencije određenih bolesti

Klinička genetika: predstavlja kliničku praksu sa posebnim osvrtom na nasljedne poremećaje

Metabolička genetika: uključuje dijagnozu i tretman bolesti nastalih zbog urođenih pogrešaka metabolizma ugljikohidrata, masti, aminokiselina, purina, pirimidina…

Citogenetika: bavi se proučavanjem kromosoma i kromosomskih abnormalnosti

Molekulska genetika: uključuje otkrivanje i laboratorijska ispitivanja mutacija DNA koje su u osnovi poremećaja jednog gena

Genetika sve više postaje važna u otkrivanju i tretmanu brojnih bolesti. U širokom obimu preklapa se sa brojnim medicinskim specijalnostima te pridonosi otkrivanju uzroka nastanka neuroloških, endokrinih, kardiovaskularnih, plućnih, nefroloških, psihijatrijskih, dermatoloških bolesti te nudi značajne informacije ne samo oboljeloj osobi nego i njegovim srodnicima.

PROCES BESPLATNOG SAVJETOVANJA SE SASTOJI OD:

UPITNIKA u kojem ćete odgovoriti na tvrdnje o vašem zdravstvenom stanju i životnim navikama te ciljevima koje želite postići

VODIČA pomoću kojeg ćete učiti kako se nositi s novim režimom prehrane

POTPORE I PRAĆENJA u ordinaciji s doktoricom, telefonom ili putem e-maila

PONUDA GENETSKIH TESTOVA U POLIKLINICI ANALIZA
Baby sensor 100+
340.00 (2,561.73 kn)
Biological Age Sensor
240.00 (1,808.28 kn)
Dojka/Prostata Sensor
310.00 (2,335.70 kn)
Burnout Sensor
240.00 (1,808.28 kn)
Zdravlje crijeva Sensor
250.00 (1,883.63 kn)
Depression Sensor
230.00 (1,732.94 kn)
Diabetes Sensor
250.00 (1,883.63 kn)
Farmako Sensor
276.06 (2,079.97 kn)
Glaukom Sensor
230.00 (1,732.94 kn)
Gluten Sensor
250.00 (1,883.63 kn)
HIV otpornost Sensor
250.00 (1,883.63 kn)
Hipertenzija
250.00 (1,883.63 kn)
Kardiovaskularni Sensor
360.00 (2,712.42 kn)
Laktoza Sensor
225.63 (1,700.01 kn)
Zdravlje pluća Sensor
250.00 (1,883.63 kn)
Microbiome Sensor
350.00 (2,637.08 kn)
Mikronutrition Sensor
350.00 (2,637.08 kn)
Periodontitis Sensor
260.00 (1,958.97 kn)
Prehrana Sensor/Nutrigenetika
330.00 (2,486.39 kn)
Premium Plus Sensor
1,550.00 (11,678.48 kn)
Šizofrenija Sensor
230.00 (1,732.94 kn)
Zdravlje kože Sensor
250.00 (1,883.63 kn)
Težina Sensor Standard
340.00 (2,561.73 kn)
Toxo Sensor
240.00 (1,808.28 kn)
Trombo Sensor
290.00 (2,185.01 kn)
IBD Sensor
240.00 (1,808.28 kn)
Željezo Sensor
235.00 (1,770.61 kn)
Zdravlje kosti Sensor
250.00 (1,883.63 kn)
AMD Sensor
250.00 (1,883.63 kn)
Težina Sensor Light
270.00 (2,034.32 kn)
Zglobovi Sensor
240.00 (1,808.28 kn)
Performance Sensor
310.00 (2,335.70 kn)
ADHD Sensor
250.00 (1,883.63 kn)
Već danas se javite za besplatne konzultacije da biste uvidjeli je li Vam test intolerancije zaista potreban NAZOVITE NAS NA 021 688 888