Oduvijek je bila izražena ljudska želja da sazna i razumije sve što ga okružuje i upravo zahvaljujući znatiželji i upornosti okruženi smo brojnim otkrićima od kojih neka koristimo i u svakodnevnom životu. Sigurno da je primarna ljudska potreba bila i upoznavanje vlastitog tijela, kako funkcionira, po čemu se razlikujemo, koje osobine nasljeđujemo od svojih roditelja, zašto neki ljudi razvijaju određene bolesti a drugi ne. Odgovori na ova i brojna druga pitanja vodili su razvoju genetike i genetskih analiza.

Počeci genetike sežu u sredinu 19 stoljeća kad je Gregor Mendel 1865. objavio tekst o pokusima na hibridizaciji biljaka, 1953. Watson i Crick su otkrili dvostruku uzvojnicu DNA, 1983. mapirana je Huntingtonova bolest na 4 kromosomu, 1994. izoliran je BRCA 1 gen. Sve su to izolirana pozitivna otkrića, međutim najvažnije otkriće dogodilo se 2003. godine kad je objavljena analiza sekvenci ljudskog genoma, lociran je svaki ljudski gen, određena je njegova struktura i funkcija. Bez obzira radi li se o velikim ili malim otkrićima, svako otkriće doprinijelo je razvoju medicinske genetike kao posebne grane medicine koja se bavi dijagnostikom i mogućim tretmanom nasljednih poremećaja.

    Vrlo brzo došlo je do podjele unutar medicinske genetike na nekoliko subspecijalnosti:

  • preventivna genetika: bavi se povezivanjem genskih karakteristika čovjeka sa prehrambenim i životnim navikama, otkrivanjem genskih ranjivosti i jakih strana, individualnim potrebama za suplementima, načinima detoksikacije organizma, a sve u svrhu ranog otkrivanja i prevencije određenih bolesti
  • klinička genetika: predstavlja kliničku praksu sa posebnim osvrtom na nasljedne poremećaje
  • metabolička genetika: uključuje dijagnozu i tretman bolesti nastalih zbog urođenih pogrešaka metabolizma ugljikohidrata, masti, aminokiselina, purina, pirimidina…
  • citogenetika: bavi se proučavanjem kromosoma i kromosomskih abnormalnosti
  • molekulska genetika: uključuje otkrivanje i laboratorijska ispitivanja mutacija DNA koje su u osnovi poremećaja jednog gena
  • genetsko informiranje

Genetika sve više postaje važna u otkrivanju i tretmanu brojnih bolesti. U širokom obimu preklapa se sa brojnim medicinskim specijalnostima te pridonosi otkrivanju uzroka nastanka neuroloških, endokrinih, kardiovaskularnih, plućnih, nefroloških, psihijatrijskih, dermatoloških bolesti te nudi značajne informacije ne samo oboljeloj osobi nego i njegovim srodnicima.

ADHD Sensor

1.835,00 kn

AMD Sensor

1.880,00 kn

Biological Age Sensor

1.780,00 kn

Bone Health Sensor

1.880,00 kn

Breast Health Sensor /Prostate Health Sensor

2.335,00 kn

Burnout Sensor

1.780,00 kn

Cardiovascular Sensor

2.690,00 kn

Colon Health Sensor

1.850,00 kn

Depression Sensor

1.690,00 kn

Diabetes Sensor

1.840,00 kn

Glaucoma Sensor

1.700,00 kn

Gluten Sensor

1.820,00 kn

HIV Resistance Sensor

1.880,00 kn

Hypertension Sensor

1.840,00 kn

IBD Sensor

1.760,00 kn

Iron Sensor

1.470,00 kn

Joint Sensor

1.795,00 kn

Lactose Sensor

1.700,00 kn

Lung Health Sensor

1.850,00 kn

Microbiome Sensor

2.580,00 kn

Micronutrition Sensor

2.580,00 kn

Nutrition Sensor

2.485,00 kn

Performance Sensor

2.280,00 kn

Periodontitis Sensor

1.930,00 kn

Pharmaco Sensor

2.080,00 kn

Premium Plus Sensor

11.650,00 kn

Schizophrenia Sensor

1.690,00 kn

Skin Health Sensor

1.850,00 kn

Toxo Sensor

1.800,00 kn

Trombo Sensor

2.140,00 kn

Weight Sensor- Standard

2.560,00 kn

Weight Sensor-Light

2.000,00 kn