Genetski testovi

Oduvijek je bila izražena ljudska želja da sazna i razumije sve što ga okružuje i upravo zahvaljujući znatiželji i upornosti okruženi smo brojnim otkrićima od kojih neka koristimo i u svakodnevnom životu. Sigurno da je primarna ljudska potreba bila i upoznavanje vlastitog tijela, kako funkcionira, po čemu se razlikujemo, koje osobine nasljeđujemo od svojih roditelja, zašto neki ljudi razvijaju određene bolesti a drugi ne. Odgovori na ova i brojna druga pitanja vodili su razvoju genetike i genetskih analiza.

Počeci genetike sežu u sredinu 19 stoljeća kad je Gregor Mendel 1865. objavio tekst o pokusima na hibridizaciji biljaka, 1953. Watson i Crick su otkrili dvostruku uzvojnicu DNA, 1983. mapirana je Huntingtonova bolest na 4 kromosomu, 1994. izoliran je BRCA 1 gen. Sve su to izolirana pozitivna otkrića, međutim najvažnije otkriće dogodilo se 2003. godine kad je objavljena analiza sekvenci ljudskog genoma, lociran je svaki ljudski gen, određena je njegova struktura i funkcija. Bez obzira radi li se o velikim ili malim otkrićima, svako otkriće doprinijelo je razvoju medicinske genetike kao posebne grane medicine koja se bavi dijagnostikom i mogućim tretmanom nasljednih poremećaja.

Split

Dugopolje

Zadar 

Šibenik

021 688 888

Zagreb

Varaždin

01 2099 880

Rijeka

051 309 309

Vrlo brzo došlo je do podjele unutar medicinske genetike na nekoliko subspecijalnosti:

Preventivna genetika: bavi se povezivanjem genskih karakteristika čovjeka sa prehrambenim i životnim navikama, otkrivanjem genskih ranjivosti i jakih strana, individualnim potrebama za suplementima, načinima detoksikacije organizma, a sve u svrhu ranog otkrivanja i prevencije određenih bolesti

Klinička genetika: predstavlja kliničku praksu sa posebnim osvrtom na nasljedne poremećaje

Metabolička genetika: uključuje dijagnozu i tretman bolesti nastalih zbog urođenih pogrešaka metabolizma ugljikohidrata, masti, aminokiselina, purina, pirimidina…

Citogenetika: bavi se proučavanjem kromosoma i kromosomskih abnormalnosti

Molekulska genetika: uključuje otkrivanje i laboratorijska ispitivanja mutacija DNA koje su u osnovi poremećaja jednog gena

Proces besplatnog savjetovanja se sastoji od:

Upitnika

U kojem ćete odgovoriti na tvrdnje o vašem zdravstvenom stanju i životnim navikama te ciljevima koje želite postići

Vodiča

Pomoću kojeg ćete učiti kako se nositi s novim režimom prehrane

Potpore i praćenja

U ordinaciji s doktoricom, telefonom ili putem e-maila

Genetika sve više postaje važna u otkrivanju i tretmanu brojnih bolesti. U širokom obimu preklapa se sa brojnim medicinskim specijalnostima te pridonosi otkrivanju uzroka nastanka neuroloških, endokrinih, kardiovaskularnih, plućnih, nefroloških, psihijatrijskih, dermatoloških bolesti te nudi značajne informacije ne samo oboljeloj osobi nego i njegovim srodnicima.

Kontaktirajte nas za besplatne konzultacije.

Zagreb

Varaždin

01 2099 880

Rijeka

051 309 309

Split

Dugopolje

Šibenik

021 688 888

Premium Plus Sensor
1,876.00 (14,134.72 kn)
Kardiovaskularni Sensor
436.00 (3,285.04 kn)
Micronutrient Sensor
424.00 (3,194.63 kn)
 
Baby sensor 100+
411.00 (3,096.68 kn)
Prehrana Sensor/Nutrigenetika
390.00 (2,938.46 kn)
Dojka/Prostata Sensor
375.00 (2,825.44 kn)
Performance Sensor
374.00 (2,817.90 kn)
Težina Sensor Standard
374.00 (2,817.90 kn)
Trombo Sensor
350.00 (2,637.08 kn)
Farmako Sensor
339.00 (2,554.20 kn)
Težina Sensor Light
330.00 (2,486.39 kn)
Periodontitis Sensor
315.00 (2,373.37 kn)
ADHD Sensor
303.00 (2,282.95 kn)
AMD Sensor
303.00 (2,282.95 kn)
Zdravlje kože Sensor
303.00 (2,282.95 kn)
Najn
Zdravlje pluća Sensor
303.00 (2,282.95 kn)
Hipertenzija Sensor
303.00 (2,282.95 kn)
Gluten Sensor
303.00 (2,282.95 kn)
Zdravlje crijeva Sensor
303.00 (2,282.95 kn)
Diabetes Sensor
303.00 (2,282.95 kn)
Zdravlje kosti Sensor
302.00 (2,275.42 kn)
Biological Age Sensor
290.00 (2,185.01 kn)
Burnout Sensor
290.00 (2,185.01 kn)
Zglobovi Sensor
290.00 (2,185.01 kn)
IBD Sensor
290.00 (2,185.01 kn)
Toxo Sensor
290.00 (2,185.01 kn)
Željezo Sensor
285.00 (2,147.33 kn)
Depression Sensor
278.00 (2,094.59 kn)
Glaukom Sensor
278.00 (2,094.59 kn)
Šizofrenija Sensor
278.00 (2,094.59 kn)
Laktoza Sensor
278.00 (2,094.59 kn)
HIV otpornost Sensor
250.00 (1,883.63 kn)

Kontaktirajte nas putem emaila.