Genetski Testovi

CJENIK GENETSKIH TESTOVA

GENETIKA

Oduvijek je bila izražena ljudska želja da sazna i razumije sve što ga okružuje i upravo zahvaljujući znatiželji i upornosti okruženi smo brojnim otkrićima od kojih neka koristimo i u svakodnevnom životu. Sigurno da je primarna ljudska potreba bila i upoznavanje vlastitog tijela, kako funkcionira, po čemu se razlikujemo, koje osobine nasljeđujemo od svojih roditelja, zašto neki ljudi razvijaju određene bolesti a drugi ne. Odgovori na ova i brojna druga pitanja vodili su razvoju genetike i genetskih analiza.

Počeci genetike sežu u sredinu 19 stoljeća kad je Gregor Mendel 1865. objavio tekst o pokusima na hibridizaciji biljaka, 1953. Watson i Crick su otkrili dvostruku uzvojnicu DNA, 1983. mapirana je Huntingtonova bolest na 4 kromosomu, 1994. izoliran je BRCA 1 gen. Sve su to izolirana pozitivna otkrića, međutim najvažnije otkriće dogodilo se 2003. godine kad je objavljena analiza sekvenci ljudskog genoma, lociran je svaki ljudski gen, određena je njegova struktura i funkcija. Bez obzira radi li se o velikim ili malim otkrićima, svako otkriće doprinijelo je razvoju medicinske genetike kao posebne grane medicine koja se bavi dijagnostikom i mogućim tretmanom nasljednih poremećaja.

Vrlo brzo došlo je do podjele unutar medicinske genetike na nekoliko subspecijalnosti:

Preventivna genetika: bavi se povezivanjem genskih karakteristika čovjeka sa prehrambenim i životnim navikama, otkrivanjem genskih ranjivosti i jakih strana, individualnim potrebama za suplementima, načinima detoksikacije organizma, a sve u svrhu ranog otkrivanja i prevencije određenih bolesti

Klinička genetika: predstavlja kliničku praksu sa posebnim osvrtom na nasljedne poremećaje

Metabolička genetika: uključuje dijagnozu i tretman bolesti nastalih zbog urođenih pogrešaka metabolizma ugljikohidrata, masti, aminokiselina, purina, pirimidina…

Citogenetika: bavi se proučavanjem kromosoma i kromosomskih abnormalnosti

Molekulska genetika: uključuje otkrivanje i laboratorijska ispitivanja mutacija DNA koje su u osnovi poremećaja jednog gena

Genetsko informiranje

Genetika sve više postaje važna u otkrivanju i tretmanu brojnih bolesti. U širokom obimu preklapa se sa brojnim medicinskim specijalnostima te pridonosi otkrivanju uzroka nastanka neuroloških, endokrinih, kardiovaskularnih, plućnih, nefroloških, psihijatrijskih, dermatoloških bolesti te nudi značajne informacije ne samo oboljeloj osobi nego i njegovim srodnicima.

PROCES BESPLATNOG SAVJETOVANJA SE SASTOJI OD:

UPITNIKA u kojem ćete odgovoriti na tvrdnje o vašem zdravstvenom stanju i životnim navikama te ciljevima koje želite postići

VODIČA pomoću kojeg ćete učiti kako se nositi s novim režimom prehrane

POTPORE I PRAĆENJA u ordinaciji s doktoricom, telefonom ili putem e-maila

PONUDA GENETSKIH TESTOVA U POLIKLINICI ANALIZA
Premium Plus Sensor
11,650.00kn (1,546.22 €)
Kardiovaskularni Sensor
2,690.00kn (357.02 €)
 
Microbiome Sensor
2,580.00kn (342.42 €)
Mikronutrition Sensor
2,580.00kn (342.42 €)
Težina Sensor Standard
2,560.00kn (339.77 €)
339,77 eur
Prehrana Sensor/Nutrigenetika
2,458.00kn (326.23 €)
Breast Health Sensor /Prostate Health Sensor
2,335.00kn (309.91 €)
Performance Sensor
2,280.00kn (302.61 €)
Trombo Sensor
2,140.00kn (284.03 €)
Farmako Sensor
2,080.00kn (276.06 €)
Težina Sensor Light
2,000.00kn (265.45 €)
Periodontitis Sensor
1,930.00kn (256.16 €)
Zdravlje kosti Sensor
1,880.00kn (249.52 €)
AMD Sensor
1,880.00kn (249.52 €)
HIV otpornost Sensor
1,880.00kn (249.52 €)
Zdravlje pluća Sensor
1,850.00kn (245.54 €)
 
Zdravlje crijeva Sensor
1,850.00kn (245.54 €)
Zdravlje kože Sensor
1,850.00kn (245.54 €)
245,54 eur
Diabetes Sensor
1,840.00kn (244.21 €)
Hipertenzija
1,840.00kn (244.21 €)
Gluten Sensor
1,820.00kn (241.56 €)
Toxo Sensor
1,800.00kn (238.90 €)
Zglobovi Sensor
1,795.00kn (238.24 €)
Biological Age Sensor
1,780.00kn (236.25 €)
Burnout Sensor
1,780.00kn (236.25 €)
IBD Sensor
1,760.00kn (233.59 €)
Željezo Sensor
1,740.00kn (230.94 €)
Glaukom Sensor
1,700.00kn (225.63 €)
Laktoza Sensor
1,700.00kn (225.63 €)
Depression Sensor
1,690.00kn (224.30 €)
Šizofrenija Sensor
1,690.00kn (224.30 €)
224,30 eur
Već danas se javite za besplatne konzultacije da biste uvidjeli je li Vam test intolerancije zaista potreban NAZOVITE NAS NA 021 688 888