+Genetski testovi u Poliklinici Analiza
Oduvijek je bila izražena ljudska želja da sazna i razumije sve što ga okružuje i upravo zahvaljujući znatiželji i upornosti okruženi smo brojnim otkrićima od kojih neka koristimo i u svakodnevnom životu. Sigurno da je primarna ljudska potreba bila i upoznavanje vlastitog tijela, kako funkcionira, po čemu se razlikujemo, koje osobine nasljeđujemo od svojih roditelja, zašto neki ljudi razvijaju određene bolesti a drugi ne. Odgovori na ova i brojna druga pitanja vodili su razvoju genetike i genetskih analiza.

Počeci genetike sežu u sredinu 19 stoljeća kad je Gregor Mendel 1865. objavio tekst o pokusima na hibridizaciji biljaka, 1953. Watson i Crick su otkrili dvostruku uzvojnicu DNA, 1983. mapirana je Huntingtonova bolest na 4 kromosomu, 1994. izoliran je BRCA 1 gen. Sve su to izolirana pozitivna otkrića, međutim najvažnije otkriće dogodilo se 2003. godine kad je objavljena analiza sekvenci ljudskog genoma, lociran je svaki ljudski gen, određena je njegova struktura i funkcija. Bez obzira radi li se o velikim ili malim otkrićima, svako otkriće doprinijelo je razvoju medicinske genetike kao posebne grane medicine koja se bavi dijagnostikom i mogućim tretmanom nasljednih poremećaja.

    Vrlo brzo došlo je do podjele unutar medicinske genetike na nekoliko subspecijalnosti:

  • preventivna genetika: bavi se povezivanjem genskih karakteristika čovjeka sa prehrambenim i životnim navikama, otkrivanjem genskih ranjivosti i jakih strana, individualnim potrebama za suplementima, načinima detoksikacije organizma, a sve u svrhu ranog otkrivanja i prevencije određenih bolesti
  • klinička genetika: predstavlja kliničku praksu sa posebnim osvrtom na nasljedne poremećaje
  • metabolička genetika: uključuje dijagnozu i tretman bolesti nastalih zbog urođenih pogrešaka metabolizma ugljikohidrata, masti, aminokiselina, purina, pirimidina…
  • citogenetika: bavi se proučavanjem kromosoma i kromosomskih abnormalnosti
  • molekulska genetika: uključuje otkrivanje i laboratorijska ispitivanja mutacija DNA koje su u osnovi poremećaja jednog gena
  • genetsko informiranje

Genetika sve više postaje važna u otkrivanju i tretmanu brojnih bolesti. U širokom obimu preklapa se sa brojnim medicinskim specijalnostima te pridonosi otkrivanju uzroka nastanka neuroloških, endokrinih, kardiovaskularnih, plućnih, nefroloških, psihijatrijskih, dermatoloških bolesti te nudi značajne informacije ne samo oboljeloj osobi nego i njegovim srodnicima.

11650,00 kn

PREMIUM PLUS SENSOR

Preventivni genetski panel u kojem se analizira više od 110 genetskih varijacija, pri čemu pacijent dobiva informacije za više od 35 bolesti i metaboličkih poremećaja, procjenjuje se učinkovitost i nuspojave za više od 230 lijekova, utvrđuje se potreba za mikronutrijentima i procjenjuje utjecaj više od 1000 namirnica na gene.
PANELI UKLJUČENI U PREMIUM PLUS SENSOR:
2560,00 kn

WEIGHT SENSOR STANDARD

Preventivni genetski panel u kojem se analizira 8 genetskih varijacija, utvrđuje se utjecaj ugljikohidrata, masti i proteina na debljanje, procjenjuje se utjecaj više od 1000 namirnica na gene, a pacijent dobiva i genetski prilagođen program prehrane i tjelesne aktivnosti.
Saznajte više
2485,00 kn

NUTRITION SENSOR

Analiza preko 50 prehrambeno relevantnih gena. Kroz panel se djeluje na više od 20 metaboličkih problema, utvrđuje se osobna potreba za mikronutrijentima, procjenuje se utjecaj više od 1000 namirnica na gene i dobiva se genetski prilagođen program prehrane.
Saznajte više
1740,00 kn

IRON SENSOR

Preventivni genetski panel u kojem se analiziraju genetske varijacije HFE gena (H63D, S65C, C282Y ), zahvaljujući kojima se vrši genetska procjena kapaciteta apsorpcije željeza i njegovo taloženje u parenhimskim organima (hemokromatoza). Panel nudi i jednostavne mjere prevencije i liječenja kako bi se izbjegle ozbiljne zdravstvene posljedice.
1795,00 kn

JOINT SENSOR

Panel nudi informacije o relevantnim genetskim varijacijama u TNF-alfa i IL1A genu, važnima za genetsku procjenu urođenog rizika za razvoj reumatoidnog artritisa te rizik za pojavu degenerativnih bolesti diska. Kroz panel pacijent dobiva informacije o mikronutrijentima važnima za prevenciju i liječenje, kao i informacije o genetskim varijacijama s utjecajem na djelovanje preko 34 relevantna lijeka.
1880,00 kn

BONE HEALTH SENSOR

Preventivni genetski panel u kojem pacijent kroz analizu 4 relevantne genetske varijacije (Col1A1, VDR, ESR1, LCT)., dobiva informacije o prirođenom riziku za razvoju osteoporoze, prilagođenoj ishrani i programu prevencije osteoporoze, procjeni efikasnosti različitih terapija (bifosfonati, raloksifen, alendronat, hormoni) kao i o farmakogenetici više od 18 relevantnih lijekova.
1800,00 kn

TOXO SENSOR

Preventivni genetski panel u kojem pacijent kroz analizu 4 relevantne genetske varijacije (Col1A1, VDR, ESR1, LCT)., dobiva informacije o prirođenom riziku za razvoju osteoporoze, prilagođenoj ishrani i programu prevencije osteoporoze, procjeni efikasnosti različitih terapija (bifosfonati, raloksifen, alendronat, hormoni) kao i o farmakogenetici više od 18 relevantnih lijekova.
2140,00 kn

TROMBO SENSOR

Preventivni genetski panel koji kroz genetske varijacije u Faktor II genu, Faktor V genu, MTHFR i PAI genu pruža informacije o sklonosti razvoja arterijske i venske tromboze, o sklonosti pojave tromboze u trudnoći te o utjecaju hormonskih preparata na povećanje rizika. Panel pruža informacije i o preventivnim mjerama, kao i o efikasnosti medikamentozne terapije.
2690,00 kn

CARDIOVASCULAR SENSOR

Preventivni genetski panel koji kroz analizu više od 20 genetskih varijacija nudi informacije o stanju kardiovaskularnog sustava, riziku pojave aritmija, sindroma iznenadne srčane smrti, riziku porasta razine masnoća i homocisteina u krvi, učinku omega 3 masnih kiselina, te analizira19 genetskih varijacija za djelovanje više od 26 relevantnih medikamenata
Saznajte više
1840,00 kn

HYPERTENSION SENSOR

Kroz analizu genetskih varijacija u AGT, ADRB i GNB3 genima, panel pruža informacije o riziku razvoja povišenog krvnog tlaka, preventivnim mjerama za njegovo snižavanje, a kroz analizu 7 genetskih varijacija, dobivaju se informacije o djelovanju više od 12 relevantnih medikamenata.
Saznajte više
1840,00 kn

DIABETES SENSOR

Analizom 9 genetskih varijacija određuje se rizik razvoja dijabetesa tipa 2, rizik razvoja gestacijskog dijabetesa, a kroz analizu 11 genetskih varijacija utvrđuje se djelovanje više od 15 relevantnih lijekova.
Saznajte više
1820,00 kn

GLUTEN SENSOR

Analizom genetskih varijacija u HLA sistemu (HLA DQ 2.5 i HLA DQ 8), panel pruža informacije o prirođenoj nepodnošljivosti glutena, o brzom prepoznavanju simptoma i prilagođenoj ishrani za potpuno oslobađanje od simptoma.
Saznajte više
1820,00 kn

LACTOSE SENSOR

Analizom relevantnih genetskih varijacija (LCT gen) panel pruža informacije o prirođenoj sklonosti za razvoj intolerancije na laktozu, kapacitetu apsorpcije kalcija, brzom prepoznavanju simptoma i prilagođenoj prehrani za potpunu eliminaciju simptomatologije.
Saznajte više
1760,00 kn

IBD SENSOR

Kroz analizu genetskih varijacija u NOD 2 genu, panel pruža informacije o riziku razvoja upalnih bolesti crijeva (Mb. Chron), te farmakogenetskoj učinkovitosti terapije.
Saznajte više
2335,00 kn

BREAST HEALTH SENSOR

Analizom 10 genetskih varijacija određuje se rizik razvoja karcinoma dojke, a kroz panel pacijentica dobiva informacije o preventivnim mjerama kao i o farmakogenetskim podacima o djelovanju više od 40 lijekova.
Saznajte više
2335,00 kn

PROSTATE HEALTH SENSOR

Preventivni genetski panel u kojem se naglasak stavlja na analizu 10 relevantnih genetskih varijacija važnih za procjenu rizika razvoja hiperplazije prostate i karcinoma prostate. Kroz panel obrađuje se i 13 genetskih varijacija za procjenu učinka preko 40 relevantnih lijekova.
Saznajte više
2080,00 kn

PHARMACO SENSOR

Analizom genetskih varijacija u sustavu citokroma P 450 i NAT 2 gena određuje se brzina metaboliziranja lijekova, preporučena doza, eventualna pojava nuspojava i potreba za alternativnom medikamentoznom terapijom.
Saznajte više
1930,00 kn

PERIODONTITIS SENSOR

Kroz analizu 5 genetskih varijacija panel pruža informacije o riziku razvoja periodontitisa, preventivnim mjerama za njegovo sprečavanje, kao i o podnošljivosti titanijskih implantata i eventualnom odabiru alternativnih materijala.
1880,00 kn

HIV RESISTANCE SENSOR

Analizom genetske varijacije u CCR5 genu procjenjuje se rizik od infekcije u slučaju kontakta s virusom te terapijski uspjeh kroz odabir optimalne medikamentozne terapije.
1700,00 kn

GLAUCOMA SENSOR

Analizom genetskih varijacija u LOXL1 genu koji igra važnu ulogu u elastogenezi, određuje se genetski rizik od nastanka glaukoma ili povišenog očnog tlaka. Kroz panel, pacijent dobiva upute i o preventivnim mjerama kao i o vremenu početka oftalmološke obrade.
1740,00 kn

ALZHEIMER SENSOR

Analizom relevantnih genskih varijacija i APO E tipova određuje se rizik razvoja Alzheimerove bolesti. Panel pruža informacije o prilagođenoj prehrani adekvatnim mikronurijentima i promjenama u životnom stilu kako bi se odgodila pojava bolesti, a kroz analizu 18 genetskih varijacija određuje se djelovanje više od 20 lijekova.
1835,00 kn

ADHD SENSOR

1690,00 kn

DEPRESSION SENSOR

1690,00 kn1690,00 kn

SCHIZOPHRENIA SENSOR

1850,00 kn

LUNG HEALTH SENSOR

1850,00 kn

SKIN HEALTH SENSOR

1850,00 kn

COLON HEALTH SENSOR

1880,00 kn

AMD SENSOR

2000,00 kn

WEIGHT SENSOR LIGHT

1780,00 kn

BIOLOGICAL AGE SENSOR

2280,00 kn

PERFORMANCE SENSOR

Saznajte više
1780,00

BURNOUT SENSOR

2580,00 kn

MICRONUTRITION SENSOR

2580,00 KN

MICROBIOME SENSOR

Besplatne konzultacije

putem kontakt forme pošaljite email s vašim imenom, brojem telefona i opisom i očekujte poziv od liječnika/ce

English