Genetski testovi

Oduvijek je bila izražena ljudska želja da sazna i razumije sve što ga okružuje i upravo zahvaljujući znatiželji i upornosti okruženi smo brojnim otkrićima od kojih neka koristimo i u svakodnevnom životu. Sigurno da je primarna ljudska potreba bila i upoznavanje vlastitog tijela, kako funkcionira, po čemu se razlikujemo, koje osobine nasljeđujemo od svojih roditelja, zašto neki ljudi razvijaju određene bolesti a drugi ne. Odgovori na ova i brojna druga pitanja vodili su razvoju genetike i genetskih analiza.

Počeci genetike sežu u sredinu 19 stoljeća kad je Gregor Mendel 1865. objavio tekst o pokusima na hibridizaciji biljaka, 1953. Watson i Crick su otkrili dvostruku uzvojnicu DNA, 1983. mapirana je Huntingtonova bolest na 4 kromosomu, 1994. izoliran je BRCA 1 gen. Sve su to izolirana pozitivna otkrića, međutim najvažnije otkriće dogodilo se 2003. godine kad je objavljena analiza sekvenci ljudskog genoma, lociran je svaki ljudski gen, određena je njegova struktura i funkcija. Bez obzira radi li se o velikim ili malim otkrićima, svako otkriće doprinijelo je razvoju medicinske genetike kao posebne grane medicine koja se bavi dijagnostikom i mogućim tretmanom nasljednih poremećaja.

Split

Dugopolje

Zadar 

Šibenik

021 688 888

Zagreb

Varaždin

01 2099 880

Rijeka

051 309 309

Vrlo brzo došlo je do podjele unutar medicinske genetike na nekoliko subspecijalnosti:

Preventivna genetika: bavi se povezivanjem genskih karakteristika čovjeka sa prehrambenim i životnim navikama, otkrivanjem genskih ranjivosti i jakih strana, individualnim potrebama za suplementima, načinima detoksikacije organizma, a sve u svrhu ranog otkrivanja i prevencije određenih bolesti

Klinička genetika: predstavlja kliničku praksu sa posebnim osvrtom na nasljedne poremećaje

Metabolička genetika: uključuje dijagnozu i tretman bolesti nastalih zbog urođenih pogrešaka metabolizma ugljikohidrata, masti, aminokiselina, purina, pirimidina…

Citogenetika: bavi se proučavanjem kromosoma i kromosomskih abnormalnosti

Molekulska genetika: uključuje otkrivanje i laboratorijska ispitivanja mutacija DNA koje su u osnovi poremećaja jednog gena

Proces besplatnog savjetovanja se sastoji od:

Upitnika

U kojem ćete odgovoriti na tvrdnje o vašem zdravstvenom stanju i životnim navikama te ciljevima koje želite postići

Vodiča

Pomoću kojeg ćete učiti kako se nositi s novim režimom prehrane

Potpore i praćenja

U ordinaciji s doktoricom, telefonom ili putem e-maila

Genetika sve više postaje važna u otkrivanju i tretmanu brojnih bolesti. U širokom obimu preklapa se sa brojnim medicinskim specijalnostima te pridonosi otkrivanju uzroka nastanka neuroloških, endokrinih, kardiovaskularnih, plućnih, nefroloških, psihijatrijskih, dermatoloških bolesti te nudi značajne informacije ne samo oboljeloj osobi nego i njegovim srodnicima.

Kontaktirajte nas za besplatne konzultacije.

Zagreb

Varaždin

01 2099 880

Rijeka

051 309 309

Split

Dugopolje

Šibenik

021 688 888

Premium Plus Sensor
1,550.00 (11,678.48 kn)
Kardiovaskularni Sensor
360.00 (2,712.42 kn)
Prehrana Sensor/Nutrigenetika
355.00 (2,674.75 kn)
Baby sensor 100+
340.00 (2,561.73 kn)
Težina Sensor Standard
340.00 (2,561.73 kn)
Dojka/Prostata Sensor
310.00 (2,335.70 kn)
Performance Sensor
310.00 (2,335.70 kn)
Trombo Sensor
290.00 (2,185.01 kn)
Micronutrient Sensor
280.00 (2,109.66 kn)
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 350.00€ (2,637.08 kn)
Farmako Sensor
276.06 (2,079.97 kn)
Težina Sensor Light
270.00 (2,034.32 kn)
Periodontitis Sensor
260.00 (1,958.97 kn)
ADHD Sensor
250.00 (1,883.63 kn)
AMD Sensor
250.00 (1,883.63 kn)
Zdravlje kosti Sensor
250.00 (1,883.63 kn)
Zdravlje kože Sensor
250.00 (1,883.63 kn)
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: 200.00€ (1,506.9 kn)
Zdravlje pluća Sensor
250.00 (1,883.63 kn)
Hipertenzija Sensor
250.00 (1,883.63 kn)
HIV otpornost Sensor
250.00 (1,883.63 kn)
Gluten Sensor
250.00 (1,883.63 kn)
Diabetes Sensor
250.00 (1,883.63 kn)
Zdravlje crijeva Sensor
250.00 (1,883.63 kn)
Toxo Sensor
240.00 (1,808.28 kn)
IBD Sensor
240.00 (1,808.28 kn)
Zglobovi Sensor
240.00 (1,808.28 kn)
Burnout Sensor
240.00 (1,808.28 kn)
Biological Age Sensor
240.00 (1,808.28 kn)
Željezo Sensor
235.00 (1,770.61 kn)
Šizofrenija Sensor
230.00 (1,732.94 kn)
Glaukom Sensor
230.00 (1,732.94 kn)
Depression Sensor
230.00 (1,732.94 kn)
Laktoza Sensor
225.63 (1,700.01 kn)

Kontaktirajte nas putem emaila.