MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ ANALIZA
U novootvorenom medicinsko-biokemijskom laboratoriju Poliklinike Analiza, na adresi Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 2, bez čekanja uz individualni pristup svakom pacijentu dostupne su:

 • COVID- 19 pretrage (Brzi antigen test, Kvantitativni serološki test IgG antitijela, Serološki test IgM,IgG antitijela)
 • Biokemijske pretrage
 • Hematološke pretrage
 • Koagulacijske pretrage
 • Pretrage urina
 • ALERGO295, test intolerancije na hranu, testiranje candide te individualni genetski testovi

CALL CENTAR

BIOKEMIJSKE PRETRAGE

 • Supstrati
 • Elektroliti
 • Masnoće
 • Proteini
 • Enzimi
 • Tumor markeri
 • Hormoni
 • Markeri hepatitisa
 • Koštani markeri
 • Specijalni proteini
 • Vitamini

HEMATOLOŠKE I KOAGULACIJSKE PRETRAGE

 • Kompletna krvna slika (KKS)
 • Diferencijalna krvna slika (DKS)
 • Sedimentacija (SE)
 • Retikulociti
 • Protrombinsko vrijeme (PV)
 • Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme (APTV)
 • Fibrinogen
 • D-dimer

URIN

 • Test traka i sediment

LABORATORIJSKI PANELI PO POSEBNIM CIJENAMA

 • KKS
 • Kolesterol, HDL i LDL kolesterol, trigliceridi,
 • TSH, fT3, fT4,
 • Fosfor, kalcij, kalij, magnezij, natrij, željezo,
 • Glukoza, HbA1c,
 • Urea, Urat, kreatinin, bilirubin ukupni, ukupni protein u serumu,
 • AST, ALT, kreatin kinaza, amilaza, lipaza, GGT, AP, LD,
 • CRP, feritin,
 • CA125,
 • Urin: test traka i sediment,
 • Okultno krvarenje u stolici

885,00 kn

 • KKS,
 • Kolesterol, HDL i LDL kolesterol, trigliceridi,
 • TSH, fT3, fT4, fosfor, kalcij, kalij, magnezij, natrij, željezo,
 • Glukoza, HbA1c,
 • Urea, Urat, kreatinin, bilirubin ukupni, ukupni protein u serumu,
 • AST, ALT, kreatin kinaza, amilaza, lipaza, GGT, AP, LD,
 • CRP, feritin,
 • PSA, fPSA,
 • Urin: test traka i sediment,
 • Okultno krvarenje u stolici

965,00kn

 • KKS,
 • Glukoza,
 • Kolesterol, HDL I LDL kolesterol, trigliceridi,
 • AST, ALT, GGT

160,00kn

 • KKS,
 • Glukoza u krvi,
 • Kolesterol, HDL i LDL kolesterol, trigliceridi,
 • AST, ALT, GGT,
 • Natrij, kloridi, urea, urat, kreatinin,
 • Sedimentacija

265,00kn

 • TSH,
 • T3,
 • T4,
 • fT3,
 • fT4,
 • Anti- TG,
 • Anti- TPO

450,00kn

 • TSH,
 • T3,
 • T4

160,00kn

 • KKS,
 • Željezo,
 • UIBC TIBC,
 • Feritin

168,00kn

 • CEA,
 • CA19-9,
 • PSA,
 • AFP

290,00kn

 • CEA,
 • CA 19-9,
 • CA125,
 • CA 15-3

320,00kn

 • PSA,
 • fPSA,
 • Urin test traka I sediment

205,00kn

 • AST,
 • ALT,
 • GGT

45,00kn

 • AST,
 • ALT,
 • AP,
 • GGT,
 • Ukupni bilirubin,
 • Ukupni proteini

89,00kn

Naručite se za pretrage putem kontakt forme ili pozivom na call centar

Naručite se već danas!

  Prolaz Marije Krucifikse Kozulić 2,
  51000 Rijeka

  pon-pet 07:00-15:00