Laboratorij poliklinike Analiza je osigurao za svoje pacijente nalaze isti dan i za sljedeće tumorske markere i hormone:

anti CCP (antitijela na citrulinirani peptid). Anti CCP je test visoko specifičan za reumatoidni artritis za razliku od reuma faktora i CRP-a koji mogu biti povećani i kod drugih patoloških procesa, dakle nisu specifični za RA.

vitamin B12 i folna kiselina (ili folat) su dva parametra važna za normalno odvijanje metabolizma, sinteze DNA i regeneraciju eritrocita tako da njihov nedostatak može uzrokovati različite poremećaje koji se pravilnom suplementnom terapijom mogu izbjeći. Koriste se i kod određivanja uzroka anemija. Njihov nedostatak može biti posljedica loše prehrane kao i poremećaja u apsorpciji hranjivih tvari u probavnom traktu uzrokovanih različitim procesima.

CA 72-4 je jedini tumorski marker koji se može koristiti kod sumnje na karcinom želuca i praćenje terapije. CA 72-4 nema veliku specifičnost, niti osjetljivost (može biti povećan i kod karcinoma ovarija, debelog crijeva te raznih benignih bolesti), tumačenje dobivenih rezultata je vrlo zahtjevno i mora se tumačiti, kao i ostali markeri, u kontekstu svih ostalih parametara od strane liječnika – specijalista. Međutim, kako je jedini trenutno raspoloživi tumorski marker za karcinom želuca i praćenje terapije, liječnici i pacijenti imaju potrebu za tim markerom.

NSE je vrlo osjetljiv tumorski marker za maligni proces na plućima i koristi se uz tumorski marker CYFR 21-1.

S-100, tumorski marker za melanom. Pripada grupi regulatornih proteina kojih ima najviše u stanicama centralnog živčanog sustava, kao i u stanicama melanoma. Koristi se kao pomoć pri dijagnostici i praćenju razvoja bolesti te uspješnosti terapije. Iako je prisutan i kod gangliona, najviše se koristi kod melanoma zbog velike koncentracije u melanocitima. Nađena je pozitivna korelacija sa stupnjem bolesti, a koncentracije S100 u serumu su također u korelaciji s brojem zahvaćenih organa, postojanjem metastaza u jetri i ili kostima i odgovorom na kemo ili imunoterapiju. Povišene koncentracije u perifernoj krvi su specifične i osjetljive na uznapredovanje melanoma.

TG je marker koji pokazuje morfološki integritet štitne žlijezde te ga liječnici koriste kao pokazatelj stanja tkiva, uključujući i malignog procesa u štitnjači.

AMH (anti Mullerov hormon ) pokazuje status jajnika kod žena i pretraga je koju prvenstveno traže ginekolozi kako bi mogli donijeti ispravnu odluku o tretmanu svojih pacijentica. AMH pokazuje ovarijsku rezervu pa tako direktno ukazuje na kapacitet ovarija da osigura jajašca za oplodnju. Serumske koncentracije ovog hormona su relativno stabilne pa ne ovise o menstrualnom ciklusu te se može određivati u bilo koje doba ciklusa. Dakle AMH razlikuje nisku, normalnu i visoku ovarijsku rezervu.

U pripremi je uvođenje HE4 tumorskog markera za jajnike, koji uz CA 125, vrlo rano može ukazati na proces na jajniku. Uz ove dvije pretrage će se izdavati tzv. ROMA vrijednost, ali o tome kada se završe pripreme unutar laboratorija za uvođenje HE4.

Ovaj članak sigurno bi htjeli pročitati i vaši prijatelji.
Podijelite ga!