S100 protein – novi tumorski biljeg u laboratoriju Analiza

S100 proteinProteini označeni kao S100 su grupa regulatornih proteina kojih ima najviše u stanicama centralnog nervnog sistema te u stanicama melanoma. Koristi se kao pomoć pri dijagnostici, praćenju razvitka bolesti te uspješnosti terapije.

Iako je prisutan i kod ganglioma najviše se koristi za dijagnostiku melanoma, jer S100 ima dosta u melanocitima. Nađena je pozitivna korelacija sa stadijem bolesti, a koncentracije S100 u serumu su također u korelaciji s brojem zahvaćenih organa, prisustvom metastaza u jetri ili kostima i odgovorom na kemo ili imunoterapiju. Povišene koncentracije u perifernoj krvi su specifične i osetljive za progresiju tumora.

Ovaj članak sigurno bi htjeli pročitati i vaši prijatelji.
Podijelite ga!


English