Upalni parametri i što nam oni govore

Upalni parametri i što nam oni govore CRP ili C-reaktivni protein je protein akutne faze koji se stvara u jetri kao odgovor na prisutnost upalnih citokina, a jedan od najvažniji pro-upalnih citokina je IL-6. CRP može biti povišen u akutnoj infekciji, ali i kod akutnog srčanog udara, tromboze dubokih vena, malignih i reumatskih bolesti. Za […]

Važnost homocisteina u dijagnostici i terapiji visokog krvnog tlaka

Važnost homocisteina u dijagnostici i terapiji visokog krvnog tlaka Što je to homocistein i zbog čega je važan? Homocistein je aminokiselina koja se uz pomoć vitamina B12 (cijanokobalamin), B6 (piridoksin) i B9 (folat) razgrađuje do onih kemikalija koje su potrebne našem tijelu: cistation→cistein→glutation (antioksidans), piruvat (ketokiselina) i taurin (esencijalna aminokiselina, antioksidans). Visoke razine homocisteina upućuju […]

Važnost mikrobioma i zbog čega bi baš Vas to trebalo zanimati?

Važnost mikrobioma i zbog čega bi baš Vas to trebalo zanimati? Mikrobiom (crijevna flora) je specifična za svakog pojedinca te baš kao i kod otiska prsta, svako od nas ima svoj jedinstveni mikrobiom-otisak, zbog čega sasvim različito probavljamo i podnosimo različite namirnice, te različito reagiramo na okolinu. Neravnoteža u crijevnoj flori (prevladavanje loših bakterija u […]

Srčani biomarkeri u Poliklinici Analiza

Srčani biomarkeri Što je to NT-proBNP i kada se koristi? Natriuretski peptidi su ključni proteini koji reguliraju cirkulaciju. Osim što reguliraju krvni tlak, važni su jer sprječavaju nastanak hipertrofije srčanog mišića. B-tip natriuretskog peptida spada u ovu skupinu peptida, a njegov prekursor, NT-proBNP je srčani biomarker koji se koristi u dijagnostici i praćenju uspjeha liječenja […]

D-dimer i njihov klinički značaj

D-dimeri i njihov klinički značaj D-dimeri su nusprodukt krvnih tromba te se otpuštaju u krv kad se tromb počinje raspadati. Vrijednosti D-dimera veće od 0.50 se smatraju pozitivnima. D-dimeri spadaju u skupinu tzv. screening testova, tj. sam nalaz ne znači definitivnu dijagnozu, već je nalaze potrebno uklopiti u kliničku sliku i ostale dijagnostičke testove. Najčešće […]

Autoimune bolesti

Autoimune bolesti Autoimune bolesti predstavljaju obitelj od oko 80 različitih bolesti (multipla skleroza, dijabetes tipa 1, upalne bolesti crijeva, sistemski eritematozni lupus, primarna bilijarna ciroza, miastenija gravis, autoimuni tiroiditis, hepatitis, reumatoidni artritis…), a nastaju napadom imunološkog sustava na vlastita tkiva. Razlog njihovog nastanka nije u potpunosti razjašnjen, ali genetski faktori kao i čimbenici okoliša (način […]

Prehrambne smjernice za vrijeme covid-19 samoizolacije

Od početka pandemije koronavirusa pa sve do sada, svi smo se barem jednom našli u situaciji da mi osobno (ili netko nama blizak) mora provesti određeno vrijeme u samoizolaciji. Najčešće se radi o periodu od 14 dana tijekom kojeg su socijalni kontakti svedeni na minimum u cilju smanjenja mogućnosti daljnje zaraze. I dok dio pojedinaca […]

Važnost hematoloških i biokemijskih parametara u COVID-19 infekciji

  Post–COVID-19 osnovni laboratorijski panel: (KKS, PT, APTV, Fibrinogen, CRP, Sedimentacija, Glukoza, HbA1c, Na, K, Cl, Urea, Kreatinin, Ukupni proteini, Albumin, AST, ALT, GGT, ALP, LDH, Urati, Bilirubin, Kreatin kinaza, Amilaza, RF, NSE, Feritin, Vitamin D) CIJENA: 730,00kn Post–COVID-19 prošireni laboratorijski panel : (KKS, PT, APTV, Fibrinogen, CRP, Feritin, Sedimentacija, Glukoza, HbA1c, Na, K, Cl, […]

Metode dijagnostike COVID-19 infekcije

Brzi antigenski test 70,00kn (Test se nalazi na listi odobrenih antigenskih testova te se može korisitit za putovanja u države koje priznaju antigenske testove): PCR testiranje 392,00kn (490,00kn) Kvalitativni test na IgG i IgM antitijela (Rezultat: pozitivan/negativan) 50,00kn (100,00kn) Kvantitiativni test na IgG antitijela (Rezultat: brojčana vrijednost) 150,00kn (200,00kn)   Za više informacija i narudžbe […]

Jačanje imunološkog sustava u vrijeme COVID-19 infekcije

Poliklinika Analiza je u svoj laboratorij uvela brzi dijagnostički test za odvojeno detektiranje IgM,  IgG antitijela specifičnih za SARS- CoV2 virus u uzorku seruma i plazme u svrhu profesionalne dijagnostike infekcije uzrokovane SARS-CoV-2 virusom po cijeni od 150,00 kn Više informacija pozivom na 021 688 888 Već je nekoliko mjeseci prošlo od kada su nam […]