D-dimeri i njihov klinički značaj

D-dimeri su nusprodukt krvnih tromba te se otpuštaju u krv kad se tromb počinje raspadati. Vrijednosti D-dimera veće od 0.50 se smatraju pozitivnima. D-dimeri spadaju u skupinu tzv. screening testova, tj. sam nalaz ne znači definitivnu dijagnozu, već je nalaze potrebno uklopiti u kliničku sliku i ostale dijagnostičke testove. Najčešće se koristi kao pomoć u dijagnostici plućne embolije, duboke venske tromboze i diseminirane intravaskularne koagulacije. Obzirom da su, kao i kod ostalih krvnih pretraga, mogući lažno negativni i lažno pozitivni rezultati, preporuka je da se izrađuju samo kod postavljene sumnje niske razine za plućnu emboliju i/ili duboku vensku trombozu. Kod jasne kliničke slike bolesnika se može odmah uputiti na specifične radiološke pretrage (MSCT angiografija plućnih arterija, Color Doppler UZV vena). Lažno pozitivan nalaz D-dimera je moguć kod trudnoće, maligne bolesti, kod pušača, u slučaju traume, infekcija ili kod sepse, zatim kod starijih bolesnika, bolesnika koji su duže vrijeme bili imobilizirani, bolesnici koji boluju od autoimunosnih bolesti, bolesnici koji su recentno bili operirani… Na vrijednost rezultata testa također mogu utjecati i lijekovi, primjerice, D-dimer može biti negativan ako je bolesnik uzeo antikoagulantni lijek. Ako se uzorak krvi u slučaju sumnje na tromboembolijski incident uzme prerano, dok je tromb još u fazi formiranja, nalaz također može biti lažno negativan.

 

  • Antikoagulantni lijekovi
  • Prerano uzimanje uzorka (u fazi formiranja tromba)
  • Trudnoća
  • Maligna bolest
  • Pušači
  • Trauma i operacije
  • Infekcija i sepsa
  • Stariji bolesnici
  • Autoimune bolesti
  • Imobilizacija

Dijagnostički značaj D-dimera kod ambulantnih bolesnika

Prema aktualno važećim medicinsko-znanstvenim smjernica, D-dimer se preporuča izraditi kod bolesnika koji prema Wells-ovim kriterijima imaju nizak rizik za razvoj plućne embolije i duboke venske tromboze, te je u tom slučaju negativan nalaz D-dimera od dijagnostičkog značaja: negativan nalaz znači da možemo s visokom vjerojatnošću isključiti postojanje plućne embolije čime se izbjegava nepotrebna daljnja dijagnostička obrada, dok je u slučaju pozitivnog nalaza razumno uputiti takvog bolesnika na daljnju dijagnostičku obradu (MSCT angiografija plućnih arterija, Color Doppler UZV vena)

Wellsovi kriteriji za plućnu emboliju

Kriterij
Bodovi
Klinički znakovi i/ili simptomi duboke venske tromboze
3
Plućna embolija je vjerojatna dijagnoza
3
Tahikardija >100 bpm
1.5
Imobilizacija tijekom barem 3 dana ili operacija u prethodna 4 tjedna
1.5
Prethodna radiološki-potvrđena PE i/ili DVT
1.5
Hemoptiza (prisutnost krvi u iskašljaju)
1
Maligna bolest, liječenje maligne bolesti unutar zadnjih 6 mjeseci ili palijativni bolesnik
1
Interpretacija
Kod ukupnog zbroja bodova 4 ili manje, PE je manje vjerojatna, te je preporuka izvaditi DD.
Kod ukupnog zbroja bodova 5 ili više, PE je vjerojatna, te je preporuka uputiti bolesnika na MSCT angiografiju plućnih arterija bez odgađanja.

Wellsovi kriteriji za duboku vensku trombozu

Kriterij
Bodovi
Aktivna maligna bolest (liječenje ili palijativna skrb u zadnjih 6 mjeseci)
1
Imobilizacija tijekom više od 3 dana ili veći kirurških zahvat unutar zadnjih 12 tjedana
1
Oticanje jedne potkoljenice veće od 3 cm u odnosu na drugu potkoljenicu, mjereno 10 cm ispod tibijalnog tuberkula
1
Prisutnost kolateralnih ne-varikoznih površnih vena
1
Oticanje cijele noge
1
Lokalizirana osjetljivost dužinom dubokog venskog sustava
1
Tjestasti edem zahvaćene noge
1
Paraliza, pareza ili imobilizacija u gipsu zahvaćene noge
1
Prethodna radiološki-potvrđena DVT
1
Alternativna dijagnoza je vjerojatnija
-2
Interpretacija
Ako je zbroj bodova 0 ili manje (npr. -2), DVT nije vjerojatna, te ako su DD negativni bolesnika ne treba upućivati na daljnju dijagnostičku obradu.
Ako je zbroj bodova 1-2, postoji umjereni rizik da je riječ o DVT-u, te se preporuča izraditi DD. Ukoliko su DD negativni, bolesnika nije potrebno uputiti na daljnju dijagnostičku obradu.
U slučaju da je zbroj bodova 3 i više, bolesnik se može direktno uputiti na CD UZV vena i bez izrade nalaza DD. Čak i ako su DD negativni, potrebno je napraviti UZV.

REFERENCE

1. Bounds EJ, Kok SJ. D Dimer. 2023 Aug 31. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. PMID: 28613718.

2. Medcalc: Wells Criteria

Autor: Domina Petrić, dr. med.

Kontaktirajte nas putem emaila.