Srčani biomarkeri

Što je to NT-proBNP i kada se koristi?

Natriuretski peptidi su ključni proteini koji reguliraju cirkulaciju. Osim što reguliraju krvni tlak, važni su jer sprječavaju nastanak hipertrofije srčanog mišića. B-tip natriuretskog peptida spada u ovu skupinu peptida, a njegov prekursor, NT-proBNP je srčani biomarker koji se koristi u dijagnostici i praćenju uspjeha liječenja slabosti srca, odnosno srčanog popuštanja (ili zatajenja srca). Vrijednosti >300 pg/mL su povišene vrijednosti, a nalaz se tumači u skladu s kliničkom slikom i ostalom učinjenom obradom. Na vrijednosti NT-proBNP-a mogu utjecati i druge bolesti, tj. ovaj će srčani biomarker biti povišen i kod zatajenja bubrega, šećerne bolesti, kod akutnog koronarnog sindroma, a biti će niži kod bolesnika koji imaju prekomjernu tjelesnu težinu. Najvažnija indikacija za određivanje vrijednosti NT-proBNP-a jest dispneja (otežano disanje, zapuha). Povišene vrijednosti NT-proBNP-a upućuju na kardiogeni uzrok otežanog disanja s osjetljivošću od približno 97%. U slučaju povišenih vrijednosti, bolesnika je potrebno uputiti na daljnju kardiološku obradu (EKG, ehokardiografija). Normalne vrijednosti NT-proBNP-a načelno isključuju srčano zatajenje te se onda bolesnika usmjerava prema dijagnostici ne-srčanih razloga otežanog disanja, kao što je to, primjerice, astma ili pak upala pluća. NT-proBNP je koristan prognostički marker kod bolesnika s kroničnim srčanim popuštanjem.

Što je to H-FABP ?

H-FABP je relativno noviji biomarker koji se također koristi u dijagnostici zatajenja srca te se koristi i kao prediktor rizika za smrt povezanu sa kardiovaskularnim uzrocima. Vrijednosti >7 ng/mL se smatraju povišene te ih je potrebno tumačiti u sklopu kliničke slike i ostale dijagnostičke obrade. H-FABP se smatra ranim pokazateljem ozljede srčanog mišića. Koristeći ovaj biomarker moguće je otkriti i manje ozljede srčanog mišića.

Što je to srčani troponin?

Srčani troponini su strukturalni (vezni) proteini koji su u maloj frakciji prisutni kao slobodni troponini u citosolu: 6-8% za cTnT i 3.5% za cTnI. Kako kod srčanog udara dolazi do pucanja membrana stanica srčanog mišića, veće količine troponina se izljevaju u krvi te ih stoga moguće detektirati kao povišene. Mjerenje troponina se smatra 100% osjetljivim ako se mjeri 6-12 sati nakon početka bolova u prsima. Mi u našoj ponudi imamo cTnI. Vrijednosti >1 pg/mL su povišene, a tumače se u skladu s kliničkom slikom i ostalom dijagnostičkom obradom (napose EKG). Troponin se dominantno koristi u hitnoj službi. Bolesnika koji ima jasne simptome i znakove akutnog koronarnog sindroma, u što spada nestabilna angina, srčani udar s elevacijom ST-spojnice u EKG-u (STEMI) te srčani udar bez elevacije ST-spojnice u EKG-u, treba odmah uputiti u najbližu hitnu službu gdje se određuju vrijednosti troponina uz stalni liječnički nadzor.

Kada i kome se preporuča učiniti ovu obradu?

Naš trijas srčanih biomarkera (NT-proBNP, cTnI, H-FABP) se preporuča napraviti svim srčanim bolesnicima (kronično srčano popuštanje, angina pectoris, ugrađen pacemaker, kontrola nakon preboljelog srčanog udara, kontrola nakon ugradnje stentova ili srčanih premosnica) koji žele detaljniju informaciju o zdravlju svojeg srčanog mišića, a nisu akutnog bolesni. U tom slučaju je moguće rano otkriti tihu ishemiju srčanog mišića prije nego se razviju simptomi, npr. povišeni cTnI i povišeni H-FABP mogu upućivati na ranu ozljedu srčanog mišića čak i kod bolesnika koji nisu još razvili simptome. Takvog bolesnika je onda razumno uputiti u najbliži hitni bolnički prijem.

Ova pretraga nije nikako namijenjena bolesnicima koji imaju jasne simptome i znakove akutnog srčanog popuštanja ili akutnog srčanog udara (otežano disanje, izražena slabost, bol u lijevoj ruci, jaka bol u prsima i slično) jer se u tom slučaju potrebno javiti ODMAH i BEZ ODGAĐANJA u najbliži hitni prijem te se onda srčani biomarkeri određuju u bolničkim uvjetima uz stalni medicinski nadzor!

REFERENCE:

1. Novack ML, Zubair M. Natriuretic Peptide B Type Test. 2023 Apr 23. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. PMID: 32310596.

2. Rezar, R., Jirak, P., Gschwandtner, M., Derler, R., Felder, T. K., Haslinger, M., Kopp, K., Seelmaier, C., Granitz, C., Hoppe, U. C., & Lichtenauer, M. (2020). Heart-Type Fatty Acid-Binding Protein (H-FABP) and its Role as a Biomarker in Heart Failure: What Do We Know So Far?. Journal of clinical medicine, 9(1), 164. https://doi.org/10.3390/jcm9010164

3. Rezar R, Jirak P, Gschwandtner M, Derler R, Felder TK, Haslinger M, Kopp K, Seelmaier C, Granitz C, Hoppe UC, Lichtenauer M. Heart-Type Fatty Acid-Binding Protein (H-FABP) and its Role as a Biomarker in Heart Failure: What Do We Know So Far? J Clin Med. 2020 Jan 7;9(1):164. doi: 10.3390/jcm9010164. PMID: 31936148; PMCID: PMC7019786.

4. Stark M, Kerndt CC, Sharma S. Troponin. 2023 Apr 23. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. PMID: 29939582.

Autor: Domina Petrić, dr. med.

Kontaktirajte nas putem emaila.