Tijelu je potreban kalcij za održavanje normalne koštane mase, selen, vitamin C i E pomažu u zaštiti tijela od oksidativnog stresa, a vitamin B6 pomaže u normalizaciji metabolizma homocisteina. Dobro su poznati ovi pozitivni efekti vitamina i postoje mnogi preparati vitamina koji obećavaju zaštitno djelovanje. Zamišljeni su kao „jednake doze za svih“ i svima nude iste doze.

Tako je to bilo do sada, jer se individualna potreba za mikronutrijentima nije mogla izmjeriti.

Danas znamo da neki geni povećavaju potrebu za kalcijem koji je potreban za održavanje normalne mase kosti. Za neke ljude, naši znanstvenici preporučuju veće doze kalcija.

Trenutno je poznato više od 50 gena koji utječu na više od 20 različitih metaboličkih procesa u kojima ispravna količina mikronutrijenta igra važnu ulogu. Genetička analiza jasno govori da princip – jednaka doza za sve- ne funkcionira.

Primjer: Bez genetskog testiranja osoba nema saznanja o genetičkim predispozicijama.

Problem: Osoba ima varijacije u genima MTRR i MTHFRm koji mogu poremetiti metabolizam homocisteina.

Rješenje: Folna kiselina, vitamin B6 i vitamin B12 doprinose normalizaciji metabolizma homocisteina i naši znanstvenici preporučuju više doze ovih suplemenata.

Ovaj primjer pokazuje da ne postoje standardne doze vitamina koje su korisne za svakoga. Zahvaljujući genetskom testiranju sada je moguće testirati odgovorne gene i utvrditi individualnu potrebu za mikronutrijentima.

Temeljem toga možemo zajedno s našim suradnim ustanovama i kompanijama napraviti jedinstveni recept, jedinstvenu mješavinu mikronutrijenta upravo prema vašim potrebama.

Da bi naručili pakete suplemenata, najprije moramo analizirati vaše gene i utvrditi preporučene mikronutrijente u odgovarajućim dozama. Genetička analiza je dostupna u okviru Prehrana Sensor i omogućava da se izradi individualna mješavina mikronutrijenta.

Suplement paket je moguće nabaviti za 3, 6, ili 9 mjeseci.

Ovaj članak sigurno bi htjeli pročitati i vaši prijatelji.
Podijelite ga!