Karcinom debelog crijeva

Karcinom debelog crijeva predstavlja jednu od najčešćih zloćudnih bolesti među stanovništvom razvijenog svijeta, ujedno je i jedan od glavnih uzroka smrtnosti sa vrlo zabrinjavajućom tendencijom rasta pojavnosti
Podjednako se javlja kod osoba oba spola, a 90% slučajeva karcinoma javlja se kod osoba starijih od 50 godina.
Lokalizacija karcinoma debelog crijeva je u donjem dijelu probavnog trakta, a može se pojaviti na bilo kojem mjestu od spoja tankog sa debelim crijevom pa sve do završnog dijela tj. analne regije.

Čimbenici rizika za pojavu karcinoma debelog crijeva:

Kolorektalni karcinom u početnoj fazi nema jasno definiranu simptomatologiju.

Znaci upozorenja su:

Prilikom definiranja simptoma treba uvijek obratiti pažnju na lokalizaciju jer će karcinom lijeve polovice debelog crijeva ranije signalizirati pojavu simptoma.

Preporuke i smjernice u ranom otkrivanju karcinoma debelog crijeva:

Zahvaljujući novim znanstvenim istraživanjima uz laboratorijsku i kliničku dijagnostiku na važnosti sve više dobivaju i genetska testiranja rizika pojave karcinoma debelog crijeva. Smatra se da je većina karcinoma kolona posljedica stupnjevitog procesa, tijekom kojeg iz dobroćudnog adenoma kao posljedice naslijeđenih i/ili stečenih mutacija nastaje zloćudni invazivni tumor.
Geni u kojima su najčešće ustanovljene promjene u tumorima kolona su tumor supresorski geni APC, MCC, DCC, DPC4, p53, p27, nm23 te obitelj gena ras.

Genetski test za procjenu razvoja karcinoma debelog crijeva ocjenjuje genetski povezane rizike kod karcinoma debelog crijeva. Svi polimorfizmi su pažljivo odabrani i odobreni od strane stručnog tima znanstvenika i liječnika na temelju najsuvremenijih znanstvenih dokaza.

Kome su namijenjena genetska testiranja?

Što osoba koja je obavila testiranje može očekivati od testa?
Nakon uzimanja uzorka krvi u okviru mjesec dana rezultati testiranja su gotovi.
Podaci dobiveni u razgovoru sa liječnikom predstavljaju profesionalnu tajnu kao i rezultati testiranja.

U razgovoru sa liječnikom-genetičarem, osoba dobiva stručno objašnjenje rezultata, upute za daljnje obavljanje i kontrole laboratorijskih i dijagnostičkih testova, smjernice za smanjenje rizika od oboljenja na osnovi promjena u stilu života, prehrani kao i suplementima koji mogu utjecati na genetsku aktivaciju i/ili supresiju.

Ovaj članak sigurno bi htjeli pročitati i vaši prijatelji.
Podijelite ga!