Zagađenje zraka kao posljedica izgaranja fosilnih goriva jedan je od nusprodukata industrijalizacije i razvoja. Zagađivači zraka mogu biti plinoviti ili vezani uz čestice, kao policiklički aromatski ugljikovodici (PAH; od engl. polycyclic aromatic hydrocarbons). PAH su poznati kancerogeni koji se nalaze u dimu cigareta, ispušnim plinovima automobila i tvornica čelika. Zbog svoje male veličine po udisaju prodiru duboko u tkivo, a njihov štetni utjecaj na pluća povezan je s razvitkom karcinoma.

No, zbog istog razloga mogu prodrijeti i u krvotok, te tako iz pluća doći do bilo kojeg drugog organa. Upravo je to nagnalo Carole Yauk i suradnike* da se zapitaju da li zagađivači iz zraka mogu doći do zametnih stanica u testisima i jajnicima i uzrokovati oštećenja gena koja se potom mogu prenijeti na potomstvo. Izložili su jednu skupinu miševa okolišu blizu autoceste i dvije čeličane, a drugu držali u zatvorenom prostoru s filtriranim zrakom.

Pokus je trajao 10 tjedana i svi miševi bili su genetski srođeni da nasljedni čimbenici ne bi utjecali na rezultat. Potom su analizirana oštećenja molekule DNK, koja sadrži gensku informaciju. Pronađeno je da su mutacije u spolnim stanicama testisa 1.6 puta češće u miševa koji su bili izloženi zagađenom zraku iz okoliša, a DNK hipermetilirana§ i često razlomljena, iako su se lomovi kasnije ponovno spajali.

Kako je istraživanje trajalo relativno kratko i korišten je mali broj životinja, rezultati se ne mogu odmah prenijeti s mišjeg modela na ljude. Usprkos tome, studija ukazuje na to da bi zagađenje zraka u urbanim i industrijskim sredinama moglo imati dugotrajan utjecaj na zdravlje ljudi, oštećujući ne samo dišni sustav, već i reproduktivni kapacitet.

*Yauk C, Polyzos A, Rowan-Carroll A i sur. Germ-line mutations, DNA damage, and global hypermethylation in mice exposed to particulate air pollution in an urban / industrial location. Proceedings of The National Academy of Sciences of the USA, 2008; Vol. 105 (2):605-610.

Hipermetilacija je proces kojim se vezanjem CH3 skupine na DNA izražaj pojedinog gena i može se prenositi na potomstvo

dr.med. Alma-Martina Cepika

Ovaj članak sigurno bi htjeli pročitati i vaši prijatelji.
Podijelite ga!