Alergije: svjetski problem

Posljednjih desetljeća došlo je do porasta alergijskih bolesti u svim zemljama, dosežući u pojedinim zemljama prevalenciju od skoro 50% u posljednjim generacijama. Svjetska zdravstvena organizacija danas definira alergiju kao ne – prenosivu bolest, izvan kontrole. Iako postoje različiti oblici alergije, sve su definirane proizvodnjom IgE antitijela prema inače neškodljivim spojevima što uzrokuje pojavu bolesti kao što su astma, rinitis, urtikarija (koprivnjača), anafilaksija, ekcemi, konjunktivitis.

Dijagnostika alergija u trećem tisućljeću

Osnovni alat za dijagnostiku alergija kroz povijest, predstavlja kožni test koji nije doživio daljnji razvoj od uvođenja u medicinsku dijagnostiku krajem devetnaestog stoljeća. Kožni test ima mnogo ograničenja kao što su ograničenja od strane provoditelja testa koji želi smanjiti rizik in vivo testiranja, kožnim testom može se testirati ograničen broj alergena, također isključuju se iz testiranja molekule koje se ne mogu primijeniti direktno kod ljudi u in vivo testiranjima.

Tijekom sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća, uvedeno je određivanje IgE antitijela iz krvi. Dijagnostika alergija razvila se mnogo od tada, što je dovelo do treće generacije testnih alata, te je znatno poskupilo troškove testiranja, pa se još od ranih dana, primjenjivalo testiranje pojedinačnih alergena. Dakle, glavno ograničenje, postao je ukupni trošak sveobuhvatne procedure laboratorijskog ispitivanja. Uvođenje alergenih molekula u postupak dijagnostike alergija, koje je započelo u kasnim devedesetima, donijelo je novu kvalitetu u laboratorijska ispitivanja s visokim postotkom pozitivnih nalaza u odnosu na stari kožni test, ali zbog naglog porasta troškova, korištenje alergenih molekula dolazilo je u obzir samo u specifičnim postupcima dijagnostike alergijskih bolesti, što nije njihova prirodna osnova.

Kako prevladati ograničenja i učiniti dostupnim alergene molekule u rutinskoj dijagnostici alergijskih bolesti, smanjujući istovremeno ukupni trošak testiranja, omogućila je microarray tehnologija prije gotovo desetak godina, kada je ova metoda uvedena u laboratorijsku dijagnostiku alergija. Kombinacija alergenih molekula, raspoređenih na biočipu, s rezultatima testiranja kojima upravlja računalo podiglo je dijagnostiku alergija na novu razinu.

Nakon deset godina prva generacija microarray tehnoloških postupaka za dijagnostiku alergija, počela je pokazivati svoja ograničenja. U tom trenutku nije postojala mogućnost da se ide dalje od postavljenog broja ispitivanja (112), ostavljajući više relevantnih alergenih izvora izvan testiranja, također mnoge alergene molekule nisu mogle biti aplicirane na biočipu zbog svojih biokemijskih karakteristika, a mnogi alergeni ekstrakti nisu se mogli primijeniti u isto vrijeme.

ALERGO295 alergološki test: Zašto i Kako funkcionira alergološki alat trećeg tisućljeća

Potpuno novi ALERGO295 test predstavlja dijagnostički alat za laboratorijsko ispitivanje alergijskih bolesti, a razvijen je koristeći se suvremenom nanotehnologijom. ALERGO295 test koristi molekularne alergene i alergene ekstrakte spojene na nano-kuglice pomoću različitih spojeva, čime se postiže optimiziranje konjugacije alergijskih proteina. Prva verzija testa, ALERGO295, razvijena je korištenjem 122 molekularna alergena a svaki od njih dovodi do relevantnih kliničkih informacija i 122 alergijska ekstrakta koji koriste sve poznate i još uvijek nepoznat alergene. Ukupno, 123 različita alergena izvora (npr. pelud, grinje, epitel, plijesni, hrana biljnog i životinjskog podrijetla) koji potječu iz 22 različita tkiva (npr. mlijeko, jaja, voće, sjeme, otrovi…), integrirani su u jedan jedinstven test.

Kompletan popis alergenih preparata dostupnih u ALERGO295 testu, nalaze se u privitku ovog dokumenta.

Alergene molekule dobivene su ili od međunarodnih dobavljača ili ih osigurava naš suradni laboratorij IBBR-CNR koji posjeduje dugotrajno iskustvo i stručnost na području biokemije proteina. Alergeni ekstrakti su integrirani u ALERGO295 testu zbog specifičnih značajki koje nudi nanotehnologija. Ekstrakti služe za pojačavanje i integriranje rezultata dobivenih nakon detektiranja IgE antitijela na alergene molekule. Kao i u slučaju alergenih molekula, alergeni ekstrakti su dobiveni od međunarodnih dobavljača, a u slučaju kada materijal nije dostatne kvalitete, alergeni ekstrakti se proizvode u našem laboratoriju. Svim alergijskim pripravcima ispitane su karakteristike i njihov sastav, a njihova kvaliteta, stalno se prati u našem laboratoriju. Na temelju biokemijskih značajki alergenih pripravaka, njihova konjugacija s nano-kuglicama provodi se upotrebom optimiziranih protokola. Postupak konjugacije s nano-kuglicama podliježe provjeri njihove učinkovitosti.

Ova faza pripreme ALERGO295 testa potpuno se razlikuje od microarray testova prve generacije, gdje nije bilo moguće prilagoditi imobilizaciju za svaki pripremljeni alergen. Alergeni koji su konjugirani na nano-kuglice raspoređuju na čvrstu površinu za sljedeće testiranje. ALERGO295 test se izvodi korištenjem 120 μl seruma. Vrlo mala količina krvi potrebna za provedbu ALERGO295 testa što omogućuje testiranje pacijenta svih životnih dobi od 0 do 100 godina, koji imaju bilo koji oblik alergijskih i ne alergijskih bolesti a važno je napomenuti da upotreba lijekova nije zapreka u provedbi testiranja.

Provođenje ALERGO295 testiranja u laboratoriju traje manje od 4 sata, a rezultati su dostupni za dva do tri tjedna putem elektroničkog izvještavanja.

Smatramo kako je korištenje 295 alergena u jednom testu samo polazna točka u procesu koji već sada zadovoljava zahtjeve rješenja globalnog problema kao što je alergija. Ipak kombinacija nanotehnologije plus alergene molekule plus nove informacijske i komunikacijske tehnologije koje se koriste za stvaranje ALERGO295 testa, dovesti će do povećanja opsežnosti testa, gotovo bez ograničenja.

Iako koristi dvostruko više alergijskih pripravka u odnosu na microarray tehnologiju prve generacije ALERGO295  alergijski test ima istu cijenu za krajnjeg korisnika.

ALERGO 295 test: Sveobuhvatnost dijagnostičkog korištenja i otvaranje vrata za alergijski probir

ALERGO295 test je prikladan za dijagnostiku bilo koje IgE antitijelom posredovane bolesti, otkrivajući pravi okidač pojave simptoma. Na temelju medicinskih podataka, ALERGO295 alergološki test omogućuje donošenje odluka o medicinskoj intervenciji: izbjegavanje kontakta sa alergenom, terapiji lijekovima, imunoterapiji (alergena cjepiva). Kombinirani trojni terapijski pristupi su potpuno optimizirani sveobuhvatnim informacijama, dobivenim ALERGO295 testom, čime se osigurava najbolji terapijski pristup svakom pacijentu vodeći računa i o smanjivanju troškova kako izravnih (javno-zdravstvenih troškova kao i troškova privatnih osiguravajućih kuća) tako i ne izravnih (gubitak radnih dana, troškovi putovanja).

Sadašnja saznanja o sastavu alergenih cjepiva moraju biti kombinirana sa molekularnim alergijskim profilom svakog pacijenta, što dovodi do najboljih terapijskih rezultata. Vrlo jednostavno, pristup u jednom koraku dovodi do ranog otkrivanja kad se posumnja na alergijsku manifestaciju kod pacijenta, ali simptomi su već prisutni. Poznato je da je IgE antitijelo stvoreno na određeni alergen pojavljuje u krvi, a može se otkriti čak i godinama prije nego se simptomi klinički manifestiraju. Povijest medicine nas uči da je probir na česte bolesti, dobitni pristup koji dovodi do rane terapijske intervencije. Zbog svoje sveobuhvatnosti ALERGO295 test je jedini test prikladan za ovu upotrebu gdje je sveobuhvatnost temelj probira.

Kada je obiteljski ili geografski rizik za pojavu alergijske bolesti visok, dobro je povremeno provoditi ALERGO295 test još od perioda ranog djetinjstva.

Zaključna razmatranja o ALERGO295 testu

FAALERGO295  test predstavlja posljednju generaciju dijagnostičkih alat za alergološka testiranja koji uključuje sve značajke koje se koriste u dijagnostici i probiru.

Ovaj članak sigurno bi htjeli pročitati i vaši prijatelji.
Podijelite ga!