Koenzim Q10 (CoQ10) poznat i pod nazivima ubikinon (u oksidiranoj formi) i ubikinol (u reduciranoj formi) prisutan je u svakoj stanici.

Osnovna funkcija: transfer visoko energetskih elektrona s NADH dehidrogenaze i sukcinat dehidrogenaze na citokrom bc1 kompleks u reakciji oksidativne fosforilacije na unutarnjoj membrani mitohondrija. Na taj način stvara se transmembranski gradijent H+ neophodan za proizvodnju ATP-a kojim se zadovoljava 95% energetskih potreba organizma. Koncentracija CoQ10 najveća u tkivima s visokim metaboličkim potrebama. Osim uloge u energetskom staničnom metabolizmu, u svojoj reduciranoj formi CoQ10 je i lipofilni antioksidans koji štiti stanične membrane i lipoproteine u cirkulaciji od oksidacije.

U organizmu se nalazi kao posljedica unosa hranom i endogene sinteze. Endogena sinteza izoprenoidnih lanaca, sastavnih dijelova molekula CoQ10, ovisna je o hidroksimetil glutaril CoA reduktazi, enzimu čijom inhibicijom statini blokiraju endogenu sintezu kolesterola, reducirajući stvaranje mevalonata koji predstavlja preteču u sintezi i kolesterola i CoQ10. Posljedično tome, statini smanjuju serumsku i mišićnu razinu CoQ10. (1)

Terapijske primjene (sva ova klinička stanja prati primjena statina)

Päivä H, Thelen KM, Van Coster R, et al. High-dose statins and skeletal muscle metabolism in humans: a randomized, controlled trial. Clin Pharmacol Ther 2005; 78:60–68.
Pepe S, Marasco SF, Haas SJ, Rosenfeldt. Coenzyme Q10 in cardiovascular disease. Mitochondrion /S. 2007; S154-67
Littarru GP, Langsjoen P. Mitochondrion 7S; 2007:S168–74

Ovaj članak sigurno bi htjeli pročitati i vaši prijatelji.
Podijelite ga!