Preporuke za UZV nadzor u trudnoći

Antenatalna skrb predstavlja skup mjera i postupaka koji se provode u trudnoći s ciljem osiguravanja optimalnih uvjeta za rast i razvoj ploda, porođaj zdravog djeteta i očuvanje zdravlja trudnice, a uključuje ginekološke i ultrazvučne preglede trudnice, laboratorijske i druge dijagnostičke pretrage, savjete i liječenje kada je ono potrebno.

Svrha antenatalne skrbi je rano otkrivanje patoloških stanja u trudnoći,što smanjuje mogućnost razvoja komplikacija, tj nepovoljnog ishoda trudnoće. Brojna su istraživanja potvrdila bolji ishod trudnoća kod žena koje su u trudnoći imale 9 i više kliničkih pregleda te NAJMANJE tri ultrazvučna pregleda.

Po izostanku menstruacije većina trudnica načini test na trudnoću, najčešće s komercijalnim testovima koji se mogu kupiti u ljekarnama. Ukoliko nema subjektivnih tegoba (mučnine, povraćanja, bolova, krvarenja) savjetuje se PRVI pregled u trudnoći načiniti između 8 i 12 tjedna. Ovaj je pregled IZNIMNO važan, jer se temeljem anamnestičkih podataka te kliničkog nalaza može učiniti probir tzv. rizičnih trudnoća koje zahtijevaju intenzivan nadzor i ev.prijem u bolnicu. Na prvom pregledu otkriva se točno trajanje trudnoće, mjeri krvni tlak, kontrolira urin-test trakom i utvrđuje tjelesna težina. Bilježe se podaci o dosadašnjim bolestima trudnice i njene obitelji, prethodnim trudnoćama i njihovu ishodu. Nakon uzimanja PAPA testa, ginekološkog pregleda te uputa za laboratorijsku.obradu,daju se savjeti o prehrani. Ukoliko je potrebno trudnicu se upućuje na imunološka testiranja, mikrobiološku obradu vrata maternice, serološke pretrage te testove probira za detekciju individuaknog rizika za Downov sindrom (kombinirani probir, triple test ili amniocentezu).

DRUGI pregled slijedi za 4 tjedna uobičajeno u 16 tjednu, kada se analiziraju rezulatati laboratorijskih pretraga te ovisno o njima određuju daljnji postupci. U slučaju kad je trudnoća bez komplikacija uobičajenom dinamikom svakih 4 tjedna nastavljaju se pregledi do 32 tjedna a potom do kraja slijede učestaliji pregledi. Tijekom svakog pregleda treba: izmjeriti krvni tlak trudnice, kontrolirati prirast tjelesne težine, odrediti prisustvo proteina u urinu, obaviti pregled u spekulima i bimanualni pregled. Nakon navršenih 38 tjedana obavezno je slušanje kucaja djetetova srca CTG uređajem – kardiotokografija. Nakon navršenih 40 tjedana trudnoće uobičajeno se svako drugi dan radi AMNIOSKOPIJA – pregled plodove vode izvorom hladnog svjetla i promatranje mliječnosti ili zamućenja iste.

UZV pregledi se tijekom trudnoće dijele na REDOVITE ili probirne koji se provode u SVIH trudnica u niskorizičnoj populaciji i CILJANE ili odabrane kod trudnica sa povišenim rizikom. REDOVITI pregledi podrazumijevaju najmanje 3 pregleda tijekom trudnoće od kojih svaki ima posebnu namjenu i sadržaj.

Prvi pregled između 10 i 14 tjedna Temeljna je zadaća ovog pregleda:

 • utvrditi pouzadnu dob trudnoće tj gestacijsku dob mjerenjem udaljnosti tjeme-trtica (CRL). Određivanje ovog parametra CRL je najtočnija metoda određivanja gestacijske dobi zbog najmanjih individualnih bioloških raznolikosti do 12 tjedna.
 • potvrditi prisutnost srčane akcije
 • ciljano pretraživanje UZV biljega kromosomopatija (mjerenje nuhalnog prosvjetljenja)
 • ocjena tipa placentacije višeplodovih trudnoća.

  Drugi pregled između 18 i 22 tjedna

 • detaljan pregled fetalne anatomije tzv anomaly scan
 • probir rizičnih trudnica za razvoj preeklampsije doplerskim pregledom krvnih žila maternice

  Treći pregled između 30-34 tjedna

 • potvrda urednog rasta ploda i odsutnost zastoja u rastu
 • temeljna doplerska mjerenja cirkulacije
 • analiza količine plodove vode
 • namještaj i stav djeteta
 • procjena težine ploda

Ovaj članak sigurno bi htjeli pročitati i vaši prijatelji.
Podijelite ga!


English