Kardiovaskularni rizik

Kardiovaskularne bolesti su bolesti srca i krvnih žila i predstavljaju glavne uzroke morbiditeta i mortaliteta u zapadnim zemljama a u sljedećem desetljeću mogu dosegnuti epidemijske razine. Svjetska zdravstvena organizacija predviđa da se broj osoba s kardiovaskularnim rizikom može udvostručiti od sadašnjih 300 milijuna, odnosno do 2020 godine taj bi se broj mogao povećati na 600 milijuna.

Prema X reviziji međunarodne klasifikacije bolesti u ovu skupinu spadaju:

Brojni su čimbenici rizika koji potpomažu razvoj kardiovaskularnih bolesti, a dijelimo ih na one na koje možemo i na one na koje ne možemo utjecati.

Među onima na koje možemo utjecati najvažniji su: pušenje, povišeni krvni tlak, povećana razina masti (kolesterola i/ili triglicerida) u krvi, povećana tjelesna težina, nedovoljna tjelesna aktivnost, šećerna bolest
Čimbenici rizika na koje ne možemo utjecati: dob i spol (muškarci u dobi iznad 45 godina, žene u dobi iznad 55 godina), pozitivna obiteljska anamneza – prijevremena smrt uslijed koronarne bolesti srca u dobi prije 55 godina bliskih muških srodnika ili 65 godina ženskih članova obitelji Genetski test primarne prevencije kardiovaskularnog rizika dizajniran je prema trenutnim znanstvenim spoznajama o faktorima rizika u cilju procjene nasljednih rizika kako bi se primarno spriječile bolesti kardiometaboličkog podrijetla.

Ovaj genetski test prvenstveno je usmjeren na osnovne rizike od kardiovaskularne bolest; međutim, test također utvrđuje zaštitna i korisna genetska svojstva.

Testovi obuhvaćaju analizu i medicinsku interpretaciju genetskih varijanti (polimorfizmi) koji su povezani s kardiometaboličkim bolestima i stanjima, uključujući: povišenu tjelesnu težinu, dijabetes tipa 2, razne vrste dislipidemija, povišeni krvni tlak, koronarnu arterijsku bolest i ishemičnu bolest srca kao i koagulacijske i trombotičke nepravilnosti.

Polimorfizmi u sklopu genetskog testa primarne prevencije kardiovaskularnog rizika pažljivo su odabrani i odobreni od strane stručnog tima znanstvenika i liječnika na temelju najsuvremenijih dokaza.

Genetski test primarne prevencije kardiovaskularnog rizika preporučuje se isključivo u kombinaciji s kliničkim ispitivanjima i laboratorijskim testovima kao dio preventivnog screening programa ili je indiciran zbog specifičnih tegoba. Nasuprot uobičajenom vjerovanju, genetske varijacije mogu nam dati korisne informacije u pogledu promjenjivih rizika te se može istaknuti metoda za njihovo sprječavanje. Sve te mjere pomažu nam u određivanju glavnog i pojedinih rizika kako bismo osmislili terapijski plan i preventivne mjere u cilju odgode pojave kardiovaskularnih bolesti.

Kome su namijenjena genetska testiranja?

Što osoba koja je obavila testiranje može očekivati od testa?
Nakon uzimanja uzorka krvi u okviru mjesec dana rezultati testiranja su gotovi.
Podaci dobiveni u razgovoru sa liječnikom predstavljaju profesionalnu tajnu kao i rezultati testiranja.

U razgovoru sa liječnikom-genetičarem, osoba dobiva stručno objašnjenje rezultata, upute za daljnje obavljanje i kontrole laboratorijskih i dijagnostičkih testova, smjernice za smanjenje rizika od oboljenja na osnovi promjena u stilu života, prehrani kao i suplementima koji mogu utjecati na genetsku aktivaciju i/ili supresiju.

Ovaj članak sigurno bi htjeli pročitati i vaši prijatelji.
Podijelite ga!