CIJENA: 42,00 KN / 316,45 eur

OPIS:
Anti-CCP (antitijela na ciklički citrulinski peptid), predstavlja novi biološki parametar u ranom otkrivanju reumatoidnog artritisa (RA). Pripadaju porodici antifilagrinskih antitijela, kao i antikeratinska antitijela i antiperinuklearni faktor. Nedavno se otkrilo da je u serumu osoba s RA, citrulin ciljni peptid različitih auto-antitijela. Jedna od najvažnijih dijagnostičkih prednosti antitijela anti-CCP je njihova prisutnost u ranoj fazi RA. Dosadašnje studije ukazale su na visoku specifičnost ovih antitijela za RA (95-98%), uz osjetljivost sličnu onoj RF-a (reuma faktor) (60-80%). Iako je anti-CCP test po specifičnosti nadmoćniji od RF, rezultati pokazuju da je najpouzdanije kombinirano određivanje oba testa pri čemu pozitivnost barem jednog omogućuje izdvajanje populacije sa suspektnim RA, dok pozitivnost oba testa govori u prilog potvrde dijagnoze RA sa specifičnošću od 97%.

ODREĐIVANJE:
UZORAK: Serum

KLINIČKI ZNAČAJ:
Reumatoidni artritis (RA) najčešća je upalna sistemska autoimuna bolest s progresivnim propadanjem zglobova, ali i višestrukim organskim oštećenjem koje rezultira smanjenjem kvalitete života i povećanjem smrtnosti. Anti CCP se pokazao kao visoko osjetljiv i specifičan marker za rano otkrivanje RA. Anti CCP je pozitivan i u ranom stadiju bolesti te upućuje na vjerojatnost progresije.

NALAZ:
REFERENTNE VRIJEDNOSTI: Muškarci i žene: 7-17 IU/ml

Ovaj članak sigurno bi htjeli pročitati i vaši prijatelji.
Podijelite ga!