OPIS:
Željezo se prima hranom u kojoj se nalazi u dvovalentnom (fero-oblik) ili trovalentnom obliku (feri-oblik). U lumenu crijeva se reducira u dvovalentni oblik, jer kao takvo može proći membranu stanica. U epitelnim stanicama crijeva željezo ponovno prelazi u feri-oblik (Fe+++), te prelazi u plazmu gdje se veže na bjelančevinu transferin (siderofilin). Željezo vezano na transferin normalno se prenosi do organa, gdje ga prihvaća bjelančevina apoferitin, te se željezo skladišti u obliku feritina i hemosiderina. Najveći dio rezervi željeza nalazi se u jetri, nešto manje u koštanoj srži i slezeni. Ukupna količina željeza u organizmu zdravog odraslog muškarca iznosi oko 3.5 g, te 2.45 g kod odrasle ženske osobe. 66-70% ove količine nalazi se u hemoglobinu, 4% mioglobinu i oko 30% u spremištima (kao hemosiderin i feritin). Mali dio nalazi se u sastavu još nekih spojeva u organizmu (flavoproteini, katalaza).

ODREĐIVANJE:
Željezo se određuje direktnom fotometrijskom metodom. Uzorak za analizu je serum ili heparinizirana plazma. Stabilnost uzorka je 7 dana na 20°C do 25°C, 3 tjedna na 2°C do 8°C, 1 godinu na -20°C. Uzorak za analizu ne smije biti hemolitičan.

KLINIČKI ZNAČAJ:
1) Fiziološke varijacije koncentracije željeza Normalna trudnoća – Progresivno smanjenje koncentracije željeza nakon očekivanog termina porođaja uz istodobni porast TIBC-a

2) Patološke promjene koncentracije željeza:  A) Povećane vrijednosti koncentracije željeza kod: Akutne i portalne ciroze / Akutne i subakutne nekroze jetre / Akutne intermitentne porfirije / Akutne limfatične leukemije / Akutnog trovanja željezom / Alkoholne ciroze / Anemije zbog deficita vitamina B6 / Aplastične anemije / Bolesti jetre (akutni hepatitis) / Cis-Platin terapije / Deficita folne kiseline / Gaucherove bolesti / Hemolitičke anemije / Hepatogene hipersideremije / Homozigotne talasemije / Hormonalne terapije / Idiopatske hemokromatoze / Infekcija / Uzimanja lijekova koji sadrže željezo / Masivne i učestale transfuzije / Megaloblastične anemije / Nekroze stanica jetre / Uzimanja oralnih kontraceptiva / Perniciozne anemije / Poliartritis nodoze / Ponavljanja transfuzije krvi / Porfirije kutanea tarda / Pretjeranog unosa željeza (intravenski ili intramuskularno) / Sekundarne hemokromatoze / Sideroblastične anemije / Talasemije minor i major / Trovanja olovom / Uzimanja estrogena.

B) Snižene vrijednosti koncentracije željeza kod: Anemije zbog deficita željeza / Celijake / Davatelja krvi / Defekta u resorpciji / Dojenčadi i male djece (male rezerve željeza kod novorođenčadi) / Dojenja / Eksudativne enteropatije / Gastrointestinalno krvarenja / Hemodijalize / Hipo- i atransferinemije / Hipotiroidizma / Histoplazmoze / Infarkt miokarda / Infekcija / Jednolične ishrane (alkoholičari, kod novorođenčadi daje se čisto kravlje mlijeko, vegetarijanci) / Kronične upale / Krvarenja zbog uzimanja salicilata ili butazolidina / Kvašiorkora / Malarije / Maligne bolesti / Masivne hemoglobinurije zbog intravazalne hemolize / Menoragije i metroragije / Nedovoljnog primanja željeza / Nefrotskog sindroma / Neoplazije / Resekcije želuca ili crijeva / Septikemije / Stresa / Tifusne groznice / Trudnoće / Uremije.

RIZIČNI ČIMBENICI:
Snižene vrijednosti:
Biološka varijacija tijekom 24 sata i dan na dan Dnevni ritam: večer EDTA Fluoridi Gubitak željeza prilikom deproteinizacije Lipemija Menstruacijski ciklus Oksalati Stres Trudnoća Zdrav čovjek tijekom dana varijacije do 12.9% i 26.6% dana na dan.
Povišene vrijednosti:
Alkoholizam Dnevni ritam: ujutro Hemoglobin – koncentracija od 140 mmol/L povisuje koncentraciju željeza za 2-4 mmol/L Hemoliza Koncentracija željeza ovisi o uzimanju hrane i može se unutar 10 minuta promijeniti Litijev heparin Neodgovarajuće epruvete Onečišćenje uzorka Oralni kontraceptivi Podveza žile > 1 min (6.7%) Serum dobiven rutinskim načinom uzimanja sadrži 10-30 mg/L slobodnog hemoglobina. 1mg hemoglobina veže 3.5 mg Fe a što može dovesti do povećanja Fe u serumu 0.6 – 2.2 mmol/l Spol

UTJECAJ LIJEKOVA:
Smanjene vrijednosti:
deferoksamin, penicilamin, pirazinamid
Povećane vrijednosti:
cefotaksim, rifampin, željezo dekstran kompleks

NALAZ:
Referentni interval ovisi o spolu, dobi i metodi određivanja. Referentni interval se prikazuje na svakom validiranom nalazu.

Ovaj članak sigurno bi htjeli pročitati i vaši prijatelji.
Podijelite ga!