VEGF - Medicinski djelatnici

VEGF ili vaskularni endotelni faktor rasta je vrlo važan signalni protein koji sudjeluje u procesu stvaranja krvnih žila de novo i angiogenezi, te stimulira proliferaciju i migraciju endotelnih stanica. Povećava vaskularnu permeabilnosti i aktivno doprinosi regulaciji normalnih i patoloških angiogenetskih procesa. (1) Smatra se da je među mnogim proangiogenetskim faktorima, upravo VEGF taj koji ima ključnu ulogu, a također je najsnažniji faktor vaskularne permeabilnosti, koji djeluje već pri koncentraciji ispod 1 nmol/L (2)

Po strukturi je dimerni glikoprotein molekulske mase od 34 do 45 kDa.

Otkriven je davnih 70-tih godina, a u zadnje vrijeme često se navodi u kontekstu potentnog medijatora tumorske angiogeneze. Aktivira se raznim faktorima – tumor supresorskim genima, onkogenima, citokinima, raznim kemikalijama te upalom ili hipoksijom, što rezultira sekrecijom proteolitičkih enzima i metaloproteinaza matriksa koji degradiraju membranu i ekstracelularni matriks koji okružuje tumor. To rezultira migracijom endotelnih stanica i stvaranjem nove vaskulature koja podupire rast i zadovoljava nutritivne potrebe tumora. (3) Na taj način, povećana ekspresija VEGF-a dovodi do širenja tumorskih stanica u ostale organe i djelove tijela odnosno dolazi do pojave mestastaza. (4)

Tumorske stanice su obično u hipoksiji i s manjkom nutrijenata unatoč povećanoj vaskulaturi. Hipoksija inducira HIF (hipoxia inducible factor), koji potiče izlučivanje VEGF-a i eritrocitopoezu, tako da VEGF osigurava veći dotok krvi u tumorsko tkivo.

Istraživanjem je dokazana njegova povezanost odnosno povećana ekspresija u više od 180 tumorskih stanica (5.)

VEGF koji se izlučuje potaknut rastom tumora uzrokuje mikrovaskularnu permeabilnost i istjecanje plazme u peritonejsku i ostale tjelesne šupljine, što vodi do pojave ascitesa, koji je česta pojava u uznapredovalim fazama, posebice tumora jajnika ili metastatskog tumora dojke.

Količina eksprimiranog VEGF-a u raznim tumorima, povezana je s lošom prognozom, većom tumorskom masom, mestastazama, lošim odgovorom na kemoterapiju te kraćom stopom preživljenja. (6)

Prognostička vrijednost VEGF-a intenzivno je proučavana u brojnim studijama, u kojima je određivana njegova ekspresija imunohistokemijskom metodom ili ELISA-om. Količina VEGF-a koja se luči u tumoru ili stanicama koštane srži je neovisni indikator prognoze većine solidnih tumora i nekih hematoloških neoplazmi. Također, ovaj biomarker ima potencijalnu vrijednost za predviđanje učinkovitosti terapije (radioterapije, kemoterapije, hormonalne terapije), a ispitivana je i njegova terapijska uloga (At na VEGF, inhibitori TK). (7)

Također, u kombinaciji sa standardnim tumorskim markerima, može se postići ranije otkrivanje prekanceroznih stanja, posebno tumora gastrointestinalnog trakta. (8,9)

Inovativna imunofluorescentna metoda za kvantitativnu detekciju VEGF-a u serumu, plazmi i punoj krvi pruža mogućnost ranog probira različitih solidnih tumora te usmjerava na daljnju dijagnostiku kod novootkrivenih pacijenata ili omogućava procjenu učinkovitosti već postojeće terapije te predviđanje recidiva.

Metode imunohistokemije ili ELISE-e nisu zaživjele u rutinskoj kliničkoj praksi zbog dugotrajnosti i kompliciranosti same izvedbe. Upravo zbog toga, nova imunofluorescentna metoda pruža puno bržu detekciju VEGF-a, s definiranim referentnim intervalima i sustavom kontrole kvalitete u svrhu probira, prognoze, praćenja uspješnosti terapije kod svih vrsta tumora.

Uvođenjem nove tehnologije, Poliklinika Analiza prva vizionarski uvodi brzo i precizno određivanje VEGF-a iz uzorka krvi, te na taj način postaje indirektni sudionik u važnoj strategiji ranog otkrivanja karcinoma!!  1. Melincovici CS, Bosca AB, Susman S, Marginean M, Mihu C, Istrate M, Moldovan IM, Roman AL, Mihu CM. Vascular endothelial growth factor (VEGF) – key factor in normal and pathological angiogenesis. Rom J Morphol Embryol 2018, 59(2):455-467.
  2. Chekhonin VP, Shein SA, Korchagina AA, Gurina OI. VEGF in tumor progression and targetes therapy. Current cancer drug targets 2013, 13:423-443
  3. Zlobec I, Steele R. Compton C. VEGF as a predictive marker of rectal tumor response to preoperative radiotherapy. Cancer 2005, 104(11):2517-2520.
  4. Gardner V, Madu CO, Lu Y. Anti-VEGF therapy in cancer: a double-edged sword. In: Physiologic and pathologic angiogenesis – signaling machanism and targeted therapy. London: InTechOpen; 2017, 385-409.
  5. Hui G, Meng M. Prognostic value of vascular endothelian growth factor expression in women with ovarian cancer: A meta-analysis. Jbuon 2015; 20(3):870-878.
  6. Dvorak H. Vascular permeability factor/vasular endothelial growth factor: A critical cytokine in tumor angiogenesis and a potential target fo diagnosis and therapy. J Clin Oncol 2002, 20(21):4368-4380.
  7. Toi M, Matsumoto T, Bando H. Vascular endothelial growth factor: its prognostic, predicitive, and therapeutic implications. Lancet Oncol 2001, 2:667-673.
  8. Zhao WX, Liu ZF, LI XL, LI Z. Correlations of serum homocysteine, VEGF and gastrin 17 with gastric cancer and precancerous lesions. European Review for medical and pharmacological sciences 2019, 23:4192-4198.
  9. Mukozu T, Nagai H, Matsui D, Kanekawa T, Sumino Y. Serum VEGF as a Tumor Marker in patients with HCV-related liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Anticancer research 2013, 33:1013-1022.

Kontaktirajte nas putem emaila.