VDRL

55,00 kn

OPIS:
Serološki test za dokazivanje antigena T. pallidum koja je uzročnik sifilis

Opis

Opis

OPIS:
Serološki test za dokazivanje antigena T. pallidum koja je uzročnik sifilisa.

ODREĐIVANJE:
Brzi flokulacijski test za dokazivanje T. pallidum u uzorku seruma ili plazme. Uzorak je stabilan 5 dana na 2-8°C, 4 tjedna na -20°C.

Kategorija: