1. KORIŠTENJE

Analiza internetska stranica (www.analiza.hr) se može koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje. Korištenjem internetske trgovine  www.analiza.hr  („Internetska trgovina“) obvezujete se poštivati ove Opće uvjete prodaje („Opći uvjeti“).

Molimo Vas da ove Opće uvjete obavezno pažljivo pročitate prije korištenja Internetske stranice odnosno Internetske trgovine odnosno prije naručivanja proizvoda od Bosotina d.o.o elektroničkim putem. Kada posjećujete naše Internetske stranice u svrhu informiranja o proizvodima ili pristupate kupnji naših proizvoda putem Internetske trgovine ili naručujete naše proizvode elektroničkim putem,  smatra se da ste se upoznati s ovim Općim uvjetima i da ste s njima suglasni. U slučaju da niste suglasni s ovim Općim uvjetima, molimo da ne koristite našu Internetsku stranicu u svrhu kupnje proizvoda ili informiranja o istima odnosno da od Bosotina  d.o.o. ne naručujete naše proizvode elektroničkim putem.

Ovi Opći uvjeti imaju i učinak predugovorne obavijesti iz članka 57. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br. 41/14, 110/15, 14/19).

2. UVJETI KUPNJE

Naručivanjem proizvoda od Bosotina d.o.o. elektroničkim putem i/ili korištenjem Internetske trgovine smatra se da ste upoznati s ovim Općim uvjetima i važećim cijenama proizvoda objavljenima na www.chronoshield.com te da iste prihvaćate. Bosotina d.o.o. nije odgovorna za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što niste pročitali Opće uvjete.

Postupak, kao i uvjeti kupnje/prodaje proizvoda elektroničkim putem i/ili putem Internetske trgovine definirani su sljedećim parametrima: narudžba, otprema, plaćanje, dostava, reklamacija robe.

Isporučitelj naručenih proizvoda je:

Bosotina d.o.o.

Lovretska ulica 10

21 000 SPLIT

OIB: 33815044566

Za naše kontakt podatke molimo pogledajte izbornik Kontakt.

Bosotina d.o.o. omogućuje kupcima kupnju proizvoda koji su navedeni u Internetskoj trgovini putem Internetske trgovine i putem narudžbe poslane elektroničkom poštom na [email protected]. U smislu ovih Općih uvjeta, kupcem se smatra svaka osoba koja elektroničkim putem naruči barem jedan proizvod, a u slučaju kupnje putem Internetske trgovine, i popuni tražene podatke u obrascu za registraciju. Sve cijene proizvoda izražene su u kunama (kn) s uključenim PDV-om.

3. NARUČIVANJE PROIZVODA

Proizvodi se naručuju elektroničkim putem, elektroničkom poštom (emailom) ili putem Internetske trgovine.

U slučaju naručivanja proizvoda elektroničkom poštom, roba se smatra naručenom u trenutku kada Bosotina d.o.o. zaprimi narudžbu. Na email adresu s koje ste poslali narudžbu dobiti ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena. Potvrda o zaprimanju narudžbe sadržava proizvode koje ste naručili i ukupnu cijenu narudžbe, kao i vezu (link) na ove Opće uvjete, čime se smatra da je Bosotina d.o.o. ispunila obvezu dostave ugovora kupcu. Ukoliko ne zaprimite ovakvu potvrdu, molimo da nas kontaktirate na jedan od načina navedenih u izborniku Kontakt.

Kupnja proizvoda putem Internetske trgovine započinje odabirom opcije Dodaj u košaricu, čime se odabrani proizvod automatski sprema u košaricu. Kupnja proizvoda spremljenih u košaricu je moguća u svojstvu gosta ili u svojstvu registriranog korisnika, nakon unosa podataka o kupcu (podaci za naplatu) i o adresi za dostavu, koji će se automatski prikazati u košarici, odabirom opcije Dodaj u košaricu. Roba se smatra naručenom u onom trenutku kada kupac izvrši cijeli proces narudžbe. Na email adresu kojom ste se registrirali kao kupac dobiti ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena. Potvrda o zaprimanju narudžbe sadržava proizvode koje ste naručili i ukupnu cijenu narudžbe, kao i vezu (link) na ove Opće uvjete, čime se smatra da je Bosotina d.o.o. ispunila obvezu dostave ugovora kupcu. Ukoliko ne zaprimite ovakvu potvrdu, molimo Vas provjerite nalaze li se naručeni proizvodi u Vašoj košarici nakon prijave. Ukoliko je košarica prazna, ljubazno Vas molimo da nas kontaktirate na jedan od načina navedenih u izborniku Kontakt.

Bosotina d.o.o. se obvezuje isporučiti sve naručene proizvode. Ukoliko Bosotina d.o.o. nije u mogućnosti isporučiti navedeni proizvod, narudžba će biti umanjena, o čemu ćete biti obaviješteni putem prethodno navedene potvrde narudžbe.

JEDNOKRATNA KUPNJA PUTEM INTERNETSKE TRGOVINE

Pod jednokratnom kupnjom podrazumijeva se jednokratna narudžba jednog ili više proizvoda.

Cijena proizvoda prilikom jednokratne kupnje obuhvaća cijenu proizvoda obuhvaćenih narudžbom, kako je ista objavljena na Internetskoj trgovini (www.analiza.hr)s uključenim PDV-om („redovna cijena“). Uvozne carine, troškovi carinjenja, porezi i naknade vezani uz uvoz proizvoda nisu uključeni u redovnu cijenu, već su kupci dužni prethodno, prije narudžbe, provjeriti postoje li isti i, ako da, u kojem iznosu.

PLAĆANJE PROIZVODA

Kupac plaća proizvode po cijeni koja je navedena u potvrdi narudžbe.

Kupac naručene proizvode plaća na jedan od sljedećih  načina:

Sve cijene su izražene i plaćaju se u kunama.

OTPREMA PROIZVODA

Naručeni proizvodi  biti će složeni i zaštićeni kako bi se spriječila moguća oštećenja prilikom  transporta. Kupac je dužan prilikom preuzimanja naručenih proizvoda provjeriti moguća oštećenja te ih odmah reklamirati dostavljaču, te vratiti isporučene proizvode na kojima su vidljiva vanjska oštećenja. U suprotnom, naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

DOSTAVA PROIZVODA

Pod dostavom proizvoda smatra se predaja proizvoda obuhvaćenih pojedinačnom narudžbom u posjed kupcu ili trećoj osobi koju je odredio kupac.

Sve naručene proizvode dostavljamo putem ugovorene kurirske službe. Cijena dostave je besplatna za sve naružbe.

REKLAMACIJA I POVRAT PROIZVODA

U slučaju povrata proizvoda kupac je dužan uputiti opravdanu reklamaciju dostavljaču. Kupac ima pravo na povrat proizvoda u sljedećim slučajevima:

Molimo Vas da usporedite primljene artikle s računom i ukoliko nešto nedostaje odmah to napomenite Vašem dostavljaču. Naknadne reklamacije ne uvažavamo.

9. UPITI I PRITUŽBE

U slučaju da imate upit ili pritužbu u vezi kupnje proizvoda iz našeg asortimana elektroničkim putem (Internetska trgovina i email narudžba), molimo da istu uputite na [email protected]. Bosotina d.o.o. će u najkraćem mogućem roku odgovoriti na Vaš upit odnosno pritužbu, kao i poduzeti sve razumne mjere za otklanjanje razloga zbog kojih je pritužba upućena.

10. JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac ima pravo u roku od 14 dana od dana dostave jednokratno naručenih proizvoda, jednostrano raskinuti ugovor o kupnji proizvoda putem Internetske trgovine ili elektroničkom poštom poslanom na [email protected], bez navođenja razloga („jednostrani raskid ugovora“). Istekom navedenog roka kupac gubi pravo na jednostrani raskid ugovora.

U slučaju da je istom isporukom obuhvaćeno više komada proizvoda koji su dio iste isporuke, ali se kupcu isporučuju odvojeno odnosno u više pošiljki, rok za jednostrani raskid ugovora započinje od dana dostave zadnje pošiljke koja predstavlja dio iste isporuke.

Kupac mora obavijestiti Bosotina d.o.o. o korištenju prava na jednostrani raskid ugovora prije isteka roka za jednostrani raskid i to jasnom i  nedvosmislenom pisanom izjavom upućenom preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu sjedišta Bosotina d.o.o. ili elektroničkom poštom poslanom na [email protected], u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, kontakt broj telefona ili adresu elektroničke pošte, datum narudžbe te naziv i količinu proizvoda za koje kupac koristi pravo na jednostrani raskid ugovora.

Bosotina d.o.o. će bez odgađanja, na adresu elektroničke pošte koju je kupac naveo u izjavi o jednostranom raskidu ugovora ili, ako kupac istu nije naveo u izjavi o jednostranom raskidu, na elektroničku adresu kupca navedenu prilikom narudžbe proizvoda, dostaviti kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu.

U slučaju jednostranog raskida ugovora, strane nisu dužne ispuniti svoje obveze iz raskinutog ugovora o kupnji odnosno dužne su vratiti jedna drugoj sve što su primile na temelju ugovora kojeg je kupac jednostrano raskinuo.

Kupac mora izvršiti povrat proizvoda bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od upućivanja obavijesti o raskidu koja je dana sukladno ovim Općim uvjetima. Kupac snosi izravne troškove vraćanja proizvoda na adresu sjedišta Bosotina d.o.o. Smatra se da je Kupac izvršio obvezu vraćanja proizvoda na vrijeme ako prije isteka prethodno navedenog roka pošalje proizvod na adresu sjedišta Bosotina d.o.o. te dostavi dokaz o slanju proizvoda na sjedište Bosotina d.o.o. elektroničkom porukom poslanom na [email protected]ili ako proizvod osobno preda na adresu sjedišta Bosotina d.o.o. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Bosotina d.o.o. će izvršiti povrat plaćenog nakon što proizvodi budu vraćeni, odnosno nakon što Kupac na [email protected] dostavi dokaz da je proizvode poslao na adresu sjedišta Bosotina d.o.o., ako je predmetni dokaz dostavljen prije primitka proizvoda.

Ako je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ako se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da kupac nije ispunio svoju obavezu povrata proizvoda i Bosotina d.o.o. nije dužna izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Bosotina d.o.o. neće izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat kupčevog izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od standardne vrste prijevoza proizvoda kupljenih elektroničkim putem.

Bosotina d.o.o. će izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojima se koristio kupac prilikom plaćanja, osim ako kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja te ako kupac nije obvezan platiti dodatne troškove za takav povrat.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

11. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Bosotina d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke proizvoda kupljenih putem Internetske trgovine odnosno elektroničkim putem sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača, u svakodobno važećem tekstu tih propisa.

12. RJEŠAVANJE SPOROVA

U slučaju spora koji bi nastao temeljem ili u vezi kupnje proizvoda putem Internetske trgovine odnosno elektroničkim putem, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje, sukladno pravilima postupanja tih tijela.

13. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Bosotina d.o.o. se obvezuje čuvati privatnost i tajnost osobnih podataka svojih kupaca i korisnika Internetske stranice, uključujući Internetsku trgovinu.

Bosotina d.o.o., kao voditelj obrade podataka, prikuplja samo one osobne podatke koje kupci / korisnici sami dostave i koji su nužni radi ostvarenja svrhe u koju su dani. Prikupljeni osobni podaci koriste se u svrhu prodaje proizvoda putem Internetske trgovine odnosno elektroničkim putem, dostave kupljenih proizvoda, odgovaranja na upite kupaca / korisnika, stupanja u kontakt s kupcima / korisnicima i unaprjeđivanja naših proizvoda i usluga, kao i u druge podudarne svrhe. Dostavom Vaših osobnih podataka izjavljujete svoju suglasnost s njihovim prikupljanjem, obradom, korištenjem i, kada je zajamčen adekvatan stupanj zaštite osobnih podataka, prosljeđivanjem u skladu sa ciljem i svrhom zbog kojih su nam dostavljeni, kao i u skladu s pozitivnim nacionalnim propisima.

Svi prikupljeni osobni podaci se strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima i poslovnim partnerima kojima su ti podaci nužni u prethodno navedene svrhe. Svi djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti i tajnosti osobnih podataka.

Ako ste nam dostavili Vaše osobne podatke, imate pravo na pristup tim osobnim podacima i pravo na njihov ispravak, kao i ostala prava predviđena Općom uredbom o zaštiti podataka. Za više informacija o pravima te o načinu kako Bosotina d.o.o. obrađuje Vaše osobne podatke pogledajte Pravila privatnosti za posjetitelje internetskih stranica Bosotina d.o.o.

14. REGISTRACIJA

Registracija na Internetsku trgovinu i kupnju proizvoda putem iste je moguća u svojstvu gosta ili otvaranjem korisničkog profila, odabirom opcije „Moj profil“. Za registraciju na Internetsku trgovinu i kupnju proizvoda putem iste, morate imati najmanje 18 godina i poslovnu sposobnost. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka u obrascu za registraciju. Ukoliko promijenite podatke koje ste unijeli prilikom registracije, dužni ste ažurirati Vaš korisnički račun kako biste nas obavijestili o nastalim promjenama.

15. SIGURNOST

Prilikom registracije na Internetsku trgovinu biti ćete dužni kreirati korisničko ime i lozinku koju čuvajte i ne dijelite s drugim osobama. Odgovorni ste za sve akcije i narudžbe koje su naručene pod Vašom lozinkom. Ako znate ili sumnjate da još netko koristi Vašu lozinku, dužni ste nas obavijestiti o tome.

16. IZMJENE

Bosotina d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih Općih uvjeta. O izmjeni Općih uvjeta obavijestiti ćemo sve registrirane korisnike putem e-mail adresa koje su upisali prilikom registracije. Ukoliko se ne slažete i ne prihvaćate ove Opće uvjete, molimo Vas obratite nam se putem emaila i za to vrijeme nemojte koristiti usluge CHRONOSHIELD Internetske trgovine niti mogućnost naručivanja naših proizvoda putem elektroničke pošte.

17. DOSTUPNOST CHRONOSHIELD INTERNETSKE TRGOVINE

Bosotina d.o.o. nastoji Vam osigurati najbolju moguću uslugu, no ne možemo jamčiti da će ista odgovarati Vašim potrebama. Povrh toga, Bosotina d.o.o. ne može jamčiti da će usluga biti izvršena bez mogućih pogrešaka. Ukoliko dođe do pogreške, molimo Vas da istu prijavite emailom na [email protected]kako bismo je otklonili u najbržem mogućem vremenu. Pristup Analiza Internetskoj trgovini ponekad može biti nedostupan zbog tehničkih radova.

18. LINKOVI

Ukoliko Vas neki od linkova na www.analiza.hr internetskoj stranici odvede na drugu stranicu, Bosotina d.o.o. ne kontrolira sadržaj na istima te ne odgovaramo za njihov sadržaj.