Sedacija ili uspavljivanje

Sedacija ili uspavljivanje je redukcija razdražljivosti ili uznemirenosti, davanjem sedativnih lijekova, općenito kako bi se olakšao medicinski postupak ili dijagnostička procedura. Primjer lijekova koji se mogu koristiti za sedaciju uključuju propofol, etomidat, ketamin, fentanil i midazolam.

Prije sediranja pacijenta, treba biti učinjen prethodni pregled anesteziologa, kako bi identificirali mogući zdravstveni problemi.

Uspavljivanje se obično koristi da pomogne opuštanju pacijenta u manjim hirurškim zahvatima kao što su endoskopija, vazektomija ili stomatologija i rekonstruktivna kirurgija, neke kozmetičke operacije, ili zbog visoke anksioznosti pacijenata. Metode sedacije uključuju udisanje sedativa (dušik-oksida), oralno uspavljivanjem i intravensku (IV) sedaciju.

Mogući rizici sedacije su opstrukcija disanja, apnea i hipotenzija, koji zahtijevaju prisustvo zdravstvenog osoblja koje je odgovarajuće obučeno za otkrivanje i upravljanje tim problema.

Prije korištenja sedacije, liječnik će pokušati identificirati bilo koji od rizičnih čimbenika, na osnovu kojih se odobrava:

  • poznate alergije na lijekove i osjetljivosti,
  • hipertenzija,
  • oštećenje srca,
  • stanje bubrega,
  • ostali alergeni, kao što je lateks,
  • povijest srčanog ili moždanog udara ili prolaznog ishemijskog napada (TIA)
  • neuromišićni poremećaji (kao što je mišićna distrofija)
  • popis lijekova i biljnih dodataka koje uzima pacijent.

    Pacijent s bilo kojim od ovih uvjeta i rizika mora biti upućen na posebne postupke za smanjivanje rizika zbog načina uspavljivanja.

Većina endoskopija (gastroskopija/ kolonoskopija) izvodi se ambulantno uz minimalnu nelagodu, obično bez sedacije. Prednosti endoskopije bez sedacije su izbjegavanje mogućih komplikacija (presediranost, aspiracija, bronhospazam), a i skraćuje se vrijeme pregleda.

Ovaj članak sigurno bi htjeli pročitati i vaši prijatelji.
Podijelite ga!


English