Urinokultura

OPIS:
Urinokultura je mikrobiološka pretraga kojom se identificiraju uzročnici infekcija mokraćnog sustava i testira njihova osjetljivost na antibiotike. Pravilno uzet uzorak za urinokulturu je presudan za pravilnu interpretaciju pretrage i pravovremenu primjenu eventualno potrebne specifične terapije.

ODREĐIVANJE:
Uzorak: srednji mlaz prvog jutarnjeg urina uzet u sterilnu posudu. Dostaviti u laboratorij u roku 1 sata.

KLINIČKI ZNAČAJ:
Urinokultura je jedna od dijagnostičkih postupaka kod sumnje na infekciju urinarnog trakta. Nasijavanjem na određenu hranjivu podlogu izoliraju se i identificiraju uzročnici upale ukoliko su zastupljenu određenoj količini. Ispituje se i njihova osjetljivost na antibitike kako bi se provela valjana terapija u svrhu izlječenja.

NALAZ:
Nalaz se čeka 3-5 dana.

26.60