Ureja

OPIS:
Ureja je glavni metabolički produkt dušikovih tvari u našem organizmu. Nastaje iz amonijaka i CO2 u Krebs-Henseleitovom ciklusu u jetri. Slobodno se filtrira kroz glomerule i 40-50% ureje se pasivno reapsorbira u proksimalnim tubulima. Molekularna masa ureje je 60 daltona. U molekuli ureje nalaze se 2 atoma dušika, te na njih otpada 28, tako da je odnos ureje prema dušiku 2.14 (60/28).

ODREĐIVANJE:
Metoda određivanja ureje je kinetička UV metoda. Uzorak za analizu je serum, plazma(heparin) ili urin. Stabilonost uzorka je 5 dana na 2°C do 8°C.

KLINIČKI ZNAČAJ:
1) Fiziološke promjene koncentracije ureje Koncentracija ureje ovisi o prehrani. Osobe koje uzimaju hranu s više proteina imaju i nešto višu koncentraciju ureje u serumu od osoba koji uzimaju hranu s manje proteina. Ureja je normalno niža u djece i žena zbog manje mišićne mase nego u odraslih muškaraca. A) Povećane vrijednosti U normalnih se osoba koncentracija ureje u krvi povećava s porastom proteina u hrani / S godinama dolazi do porasta koncentracije ureje / U kasnoj trudnoći zbog povećanog uzimanja proteina B) Snižene vrijednosti Koncentracija ureje u krvi je manja u djece koja rastu nego u odraslih / U ranom stadiju normalne trudnoće / Osobe koje su na dijeti siromašnoj proteinima i bogatoj ugljikohidratima 2) Patološke promjene koncentracije ureje A) Povećane vrijednosti koncentracije ureje kod: Prekomjernog stvaranja ureje / Uzimanje hrane bogate bjelančevinama 12 sati prije uzimanja krvi / Pojačanog katabolizma tjelesnih bjelančevina / Nepotpunog izlučivanja ureje iz organizma / Bubrežne insuficijencije / Postrenalne insuficijencije / Prerenalne insuficijencije / Akutnog pankreatitisa / Akutnog poststreptokoknog glomerulonefritisa / Akutnog zatajenja bubrega / Ateroskleroze / Benigne hipertrofije prostate / Bolesti teških lanaca (gama) / Ciroze jetre / Cistinoze / Dijabetes melitusa / Gihta / Glomerulonefritisa / Goodpastureovog sindroma / Hidronefroze / Hipertireoidizma / IgA nefropatije / Intestinalne opstrukcije / Karcinoma mokraćnog mjehura / Kolere / Kongestivnog zatajivanja srca / Kronične limfocitne leukemije / Kroničnog bubrežnog zatajenja / Kroničnog pijelonefritisa / Leptospiroze / Medularne cistične bolesti / Membranoproliferativnog glomerulonefritisa / Multipnog mijeloma / Nefrotskog sindroma / Non-Hodgkinovog limfoma / Policistične bolesti bubrega / Povraćanja / Pre-eklampsije / Septikemije / SLE / Stečene hemolitičke anemije (autoimuna) / ©oka / Trovanja olovom / Uretritisa / Zatajenje jetre B) Snižene vrijednosti koncentracije ureje kod: Akromegalije / Akutne i subakutne nekroze jetre / Bolesti jetre / Celijake / Ciroze jetre / Cistične fibroze / Eklampsije / Hepatolentikularne degeneracije / Laennec-ove ili alkoholne ciroze / Nakon hemodijalize / Nakon infuzije glukoze / Nefrotskog sindroma / Pre-eklampsije / Protein malnutricije / Toksičnog hepatitisa / Zatajenja jetre

RIZIČNI ČIMBENICI:
Snižene vrijednosti:
– Dnevni ritam: jutro – Gladovanje – Pušenje – Trudnoća
Povišene vrijednosti:
– Dehidracija – Dnevni ritam: poslijepodne – Godišnje doba: ljeto – Nefrotoksični lijekovi – Stres – ©ok – Tjelesni napor – Trauma

UTJECAJ LIJEKOVA:
Smanjene vrijednosti:
amikacin, askorbinska kiselina (konc. > 20 mg/L), cefotaksim, dipiron, fluoridi, kaproksamin, kloramfenikol, levodopa, streptomicin
Povećane vrijednosti:
acetoheksamid, amino kiseline, aminofenol, aminosalicilna kiselina, asparagin, citrupleksin, cotrimoksazol, dekstran, derivati hidantoina, fenilurea, guanetidin, kloral hidrat, kloramfenikol, sulfonilurea, tetraciklini

NALAZ:
Referentni interval ovisi o spolu, dobi i metodi određivanja. Referentni inetrval se prikazuje na svakom validiranom nalazu.

2.00