Urat (mokraćna kiselina)

OPIS:
Mokraćna kiselina je konačni produkt metabolizma egzogenih i endogenih purina. Čovjek izlučuje mokraćnu kiselinu kao konačni metabolički produkt purina. Mokraćna kiselina izlučuje se iz cirkulacije najvećim dijelom u mokraći (oko 75%), oko 25% izlučuje se u crijevo, gdje je razgrađuju crijevne bakterije.

ODREĐIVANJE:
Urati se određuju fotometrijskom metodom s urikazom uz askorbat-oksidazu Uzorak: Serum, plazma(heparin) ili 24satni urin. Stabilnost seruma ili plazme je 5 dana na 2°C – 8°C, 6 mjeseci na -20°C. Stabilnost 24h urina je 4 dana na 4°C – 25°C.

KLINIČKI ZNAČAJ:
U serumu 1) Fiziološke promjene koncentracije mokraćne kiseline u serumu Dnevno se endogenom sintezom stvara oko 350 mg mokraćne kiseline, a s hranom se primi još oko 300 mg/dan. U plazmi kod pH 7,4 mokraćna kiselina nalazi se u ioniziranom obliku mononatrijevog i monokalijevog urata, a samo mali dio kao slobodna kiselina. A) U bubrežnim tubulima normalno se reapsorbira oko 90% mokraćne kiseline filtrirane u glomerulima. Mokraćna kiselina normalno se iz organizma izlučuje preko bubrega (80%) i crijeva (20%). Dnevno se izluči oko 4,76 mmol (800 mg). B) Nakon teškog fizičkog napora dolazi do signifikantnog porasta mokraćne kiseline C)

Nakon gladovanja i dijete bogate masnoćama povećava se koncentracija mokraćne kiseline u serumu. 2) Patološke promjene koncentracije mokraćne kiseline A) Povećane vrijednosti mokraćne kiseline kod: Atetoidne cerebralne paralize s mentalnom retardacijom i automutilacijom / Bolesti koronarnih arterija / Bolesti teških lanaca / Dijabetičke ketoacidoze nakon davanja fruktoze intravenski / Gihta / Hemolitičke anemije / Hiperlipoproteinemije tipa III / Masivne dekstrukcije tkiva / Mijeloidne leukemije / Mongolizma (neki slučajevi) / Obilnog unosa etanola / Otrovanja olovom / Perniciozne anemije (naročito nakon terapije) / Pneumonije / Primarne hiperoksalurije / Primarne i sekundarne policitemije / Tangierske bolesti (A-a-lipoproteinemije) / Terapije pirzinamidom / Uremije / Von Gierkove bolesti pohrane glikogena B) Snižene vrijednosti koncentracije mokraćne kiseline Akromegalije (neki slučajevi) / Fanconijeva sindroma / Hepatorentikularne degeneracije / Ksantiurije / Uzimanja urikozuričnih lijekova.

U mokraći 1) Fiziološke promjene koncentracije mokraćne kiseline u mokraći Mokraćna kiselina iz organizma izlučuje se najvećim dijelom mokraćom (oko 75%). Iz glomerularnog filtrata mokraćna kiselina se u proksimalnim tubulima gotovo sva reapsorbira. Urati u konačnoj mokraći potječu od aktivnog secerniranja mokraćne kiseline u distalnim tubulima. Izlučivanje urata mokraćom povećava se nakon uzimanja hrane bogate purinima ili pri obilnom unosu ksilitola, a smanjuje prilikom uzimanja hrane bogate ugljikohidratima i mastima, a siromašne proteinima. 2) Patološke promjene koncentracije mokraćne kiseline u mokraći A) Povećane vrijednosti koncentracije mokraćne kiseline u mokraći kod: Akutne limfoblastične leukemije / Akutne mijeloične leukemije / Anemije srpastih stanica bez kriza (Bolest srpastih stanica) / Bakterijskog meningitisa / Bipolarnih afektivnih poremećaja / Cerebralne embolije / Cerebralne hemoragije / Cerebralne tromboze / Cerebralnog infarkta / Cistinoze / Encefalomijelitisa / Familijarne periodične paralize / Gihta, podagre; uloga / Hepatolentikularne degeneracije (Wilsonova bolest) / Kronične mijeloične leukemije / Lesh-Nyhanovog sindroma / Mijelofibroze / Osteomalacije / Paranoidnog poremećaja ličnosti i drugih psihoza / Policitemije rubra vera / Proksimalne bubrežne tubularne acidoze / Regionalnog enteritisa / Stanja respiracijskog sustava novorođenčeta / Tuberkuloznog meningitisa / Ulceroznog kolitisa / Virusnog hepatitisa B) Snižene vrijednosti koncentracije mokraćne kiseline u mokraći kod: Anemija zbog manjka vitamina B12 / Ksantiurija / Toksičan učinak olova i njegovih spojeva

RIZIČNI ČIMBENICI:
Snižene vrijednosti:
– Menstruacijski ciklus (lutealna faza) – Trudnoća
Povišene vrijednosti:
– Alkoholizam – Gladovanje Ljeto – Hrana bogata proteinima 12 sati prije uzimanja krvi – Prehrana bogata purinima (iznutrica) – Pretilost – Stres – ©ok – Tjelesni napor – Trauma – Vrućica

UTJECAJ LIJEKOVA:
Smanjene vrijednosti:
Mokraćna kiselina u serumu: askorbinska kiselina, karbamazepin, cefotaksim, cijanidi, dipiron, fenilmerkuri acetat, hidralazin, kloramfenikol, klorin, levodopa, metildopa, metotreksat, novaminsulfon, piperazin, tetraciklini Mokraćna kiselina u mokraći: askorbinska kiselina, hidralazin
Povećane vrijednosti:
Mokraćna kiselina u serumu: acetaminofen, acetilsalicilna kiselina, aminofenol, ampicilin, askorbinska kiselina, aspirin, cistin, dekstran, ergotionin, etoposid, fenelzin, hidralazin, izoniazid, kloral hidrat, levodopa, merkaptopurin, metildopa, oksifenbutazon, oksitetraciklin, propiltiouracil, protokatehurična kiselina, rifampin, soli kalija, sulfanilamide, teofilin, tetraciklini, tiourična kiselina (metabolit 6-merkaptopurina), tionein Mokraćna kiselina u mokraći: acetaminofen, aspirin, ergotionin, levodopa, metildopa, protokatehurična kiselina, teofilin

NALAZ:
Referentni interval ovisi o spolu, dobi i metodi određivanja. Referentni interval se prikazuje na svakom validiranom nalazu.

2.00