Ukupni proteini u urinu

OPIS:
Proteini su građevni materijal ljudskog tijela. Oni su vrlo različiti, ali specifični za pojedine organe i tkiva. Sastavljeni su od aminokiselina međusobno povezanih peptidnim vezamaa. Za proteine je karakteristično da sadrže dušik i to u konstantnom omjeru oko 16% cjelokupnih proteina. Prema sastavu proteini se dijele na jednostavne i složene. Jednostavni proteini izgrađeni su samo od aminokiselina, a složeni proteini pored svoje proteinske strukture sadrže i tzv. neproteinsku ili prostetičnu grupu. Prema prostetičnoj grupi proteini imaju svoja imena, npr. glukoproteini, lipoprotreini, hemoproteini. Proteinurije mogu biti renalne, prerenalne i postrenalne.

ODREĐIVANJE:
Proteini u urinu se dokazuju kolorimetrijskom biuret metodom. Uzorak za analizu je dnevni urin. Stabilnost uzorka je mjesec dana na 2 do 8°C.

NALAZ:
Referentni interval ovisi o spolu, dobi i metodi određivanja. Referentni interval se prikazuje na svakom validiranom nalazu.

6.00