Trombociti

OPIS:
Trombocit je formirana tvorba koja se normalno nalazi u cirkulirajućoj krvi. U preparatima razmaza krvi boje se metodom po Pappenheimu, a razmaze je potrebno činiti iz krvi uzete u epruvete s antikoagulansom (EDTA). Ako su prisutni agregati trombocita, postoji opasnost od izdavanja krivog nalaza s niskim vrijednostima trombocita. Velike agregate trombocita i velike trombocite (>20 fl) brojači ne registriraju. Ta pojava se naziva pseudotrombocitopenija.

ODREĐIVANJE:
Brojčana koncentracija trombocita se određuje na hematološkom brojaču. Uzorak za analizu je puna krv (EDTA).

NALAZ:
Referentni interval ovisi o spolu, dobi i metodi određivanja. Referentni interval se prikazuje na svakom validiranom nalazu.

3.00