Trigliceridi

OPIS:
Trigliceridi (neutralne masti) su esteri glicerola i masnih kiselina (obično su to tri različite masne kiseline). Postoje egzogeni (hilomikroni) i endogeni trigliceridi (preb-lipoproteini). Egzogeni trigliceridi potječu iz hrane, a endogeni se stvaraju u jetri. Povećanje koncentracije triglicerida u serumu naziva se hipertrigliceridemijom koja može biti egzogenog i endogenog porijekla.

ODREĐIVANJE:
Metoda određivanja triglicerida je kolorimetrijska enzimatska metoda s GPO-POD. Uzorak za analizu je serum ili plazma (EDTA, heparin). Stabilnost uzorka je pet dana na 2°C do 8°C.

KLINIČKI ZNAČAJ:
Određivanjem koncentracije triglicerida u serumu želimo utvrditi ima li ispitanik povećanu koncentraciju triglicerida (hipertrigliceridemiju) u krvi, odnosno u serumu. Povećana koncentracija triglicerida u serumu povećava viskoznost krvi i ubrzava agregaciju trombocita. Rezultat ovoga je slabiji protok krvi kroz žilni sustav. Osim toga, povećane koncentracije triglicerida u krvi koincidiraju sa sniženim vrijednostima HDL-kolesterola. Bolesnici s ishemičnim žilnim bolestima imaju često povećanu koncentraciju triglicerida u serumu. 1) Fiziološke promjene koncentracije triglicerida Nakon uzimanja masnog obroka dolazi normalno do porasta koncentracije triglicerida serumu. Najveće vrijednosti dobivaju se nakon 6 sati od uzimanja obroka. 2) Patološke promjene koncentracije triglicerida A) Povećane vrijednosti koncentracije triglicerida kod: Bolesti perifernih arterija / Bolesti pohrane glikogena tipa I i VI / Downovog sindroma / Dugotrajnog uzimanja oralnih kontraceptiva / Esencijalne hiperlipidemije tipa I, III, IV i V,g manjka lecitina i kolesterol-aciltransferaze u plazmi / Hiperparatireoidizma / Hypertireoidizma / Lktozurije / Tangierske bolesti (A-alfa-lipoproteinemije) / Terapije henodeoksikoličnom kiselinom radi otapanja kolesterolskih kamenaca

2.50