Toksične tvari (droge):1 parametar

17.30 (130.35 kn)