T3

OPIS:
T3 metabolički je aktivniji od tiroksina. Njegovo vrijeme poluživota iznosi 1 dan, u plazmi je vezan za specifične proteine, koji vežu tiroidne hormone. Koncentracija T3 postaje abnormalna prije nego koncentracija T4 i vraća se kasnije na normalu nego T4. Testom se mjeri količina (koncentracija) trijodtironina u krvi. T3 je jedan od 2 glavna hormona koji se stvaraju u štitnoj žljezdi (drugi hormon je tiroksin T4). T3 čini manje od 10% hormona štitnjače, dok T4 čini ostatak, međutim djelovanje T3 je za oko 4 puta jače od djelovanja T4. Mnoge stanice vašeg organizma mogu pretvoriti (preći) T4 u T3; T4 je glavni “rezervoar” koji se koristi za stvaranje T3. Oko 99.7% T3 vezano je na proteine a ostatak je slobodan (oko 0.3%). Može se odrediti u krvi koncentracija vezanog i nevezanog T3 ili slobodnog (f T3)

ODREĐIVANJE:
Metoda određivanja: ECLIA. Uzorak za analizu je serum ili plazma (EDTA ili heparin). Uzorak je stabilan 7 dana na 2-8°C, 30 dana na -20°C.

NALAZ:
Referentni interval ovisi o spolu, dobi i metodi određivanja. Referentni interval se prikazuje na svakom validiranom nalazu.

9.00 (67.81 kn)