SHBG

OPIS:
SHBG je globulin koji veže spolne hormone i transportira ih po organizumu (estradiol i testosteron). SHBG je veliki glikoprotein mase oko 95 kD.

ODREĐIVANJE:
Metoda određivanja: ECLIA. Uzorak za analizu je serum. Uzorak je stabilan 3 dana na 2-8°C, 1 mjesec na -20°C.

NALAZ:
Referentni interval ovisi o spolu, dobi i metodi određivanja. Referentni interval se prikazuje na svakom validiranom nalazu.

16.00 (120.55 kn)