Šizofrenija Sensor

Shizofrenija je kronični mentalni poremećaj koji utječe na način ponašanja, osjećanja i razmišljanja. Bolest ima snažnu genetsku osnovu koja utječe na rizik razvoja bolesti kao i na vjerojatnu dob početka. U sklopu genetskog testa obavlja se analiza 4 genetska polimorfizma (BDNF rs6265, MTHFR rs1801131, COMT rs4680, MTHFR rs1801133) koji pružaju informacije o riziku razvoja bolesti kod osobe, o vremenu kada je moguće očekivati pojavu bolesti (adolescencija ili odrasla dob) te drugim medicinskim informacijama, poput sklonosti razvoju negativnih simptoma (smanjena emocionalna sposobnost za nova iskustva, ravnodušnost, anhedonija, nedostatak motivacije, poremećaj pažnje), rizik razvoja kompulzivnog i/ili agresivnog ponašanja te riziku razvoja težih oblika bolesti. Nakon analize medicinskih parametara, u testu su kroz analizu 9 gena dostupne informacije i o najprikladnijem lijeku u liječenju shizofrenije, pri čemu pacijent dobiva informacije o 50-ak lijekova i to o njihovom efektu djelovanja, brzini razgradnje te potrebnoj dozi nužnoj za održavanje simptoma bolesti pod kontrolom.

278.00