ROMA INDEKS

OPIS:
Karcinomi jajnika i endometrija spadaju u najletalnije vrste tumora. Prognoza se, međutim, bitno popravlja postavljanjem rane točne dijagnoze te što ranijim započinjanjem liječenja. Istovremenim određivanjem razine CA 125 i HE 4 može se odrediti ROMA index (Risk of Ovarian Maligancy Algorithm) vrijednost kojom se procjenjuje rizik za razvoj karcinoma jajnika-još veća točnost i specifičnost mjerenja.

ODREĐIVANJE:
Uzorak: SERUM Metoda: imunokemija (HE4 i CA 125) ROMA se izračunava prema formuli ( algoritmu) iz dobivenih vrijednosti HE4 i CA125

KLINIČKI ZNAČAJ:
Tumorski marker CA-125 određuje se u serumu te ima kliničko značenje u dijagnostici i praćenju liječenja karcinoma jajnika. * Njegov najveći nedostatak prilikom postavljanja dijagnoze karcinoma jajnika je nedovoljna specifičnost koja kao posljedicu ima veliki broj lažno pozitivnih rezultata. Uzrok povišenih vrijednosti (>35 U/mL) može biti različite etiologije. Povišene vrijednosti CA-125 * Fiziološka stanja: menstruacija, trudnoća * Benigne ginekološke bolesti: dobroćudne ciste jajnika, endometrioza, sindrom hiperstimulacije, izvanmaternična trudnoća i fibromi jajnika * Neginekološke bolesti: peritonealni, pleuralni i mišićno-upalni poremećaji poput perikarditisa,ciroze i nekroze jetre. U usporedbi s CA125, HE4 je pokazao veću specifičnost i osjetljivost, te njihova kombinaciju u obliku izračuna ROMA indeksa. Na osnovi ROMA indeksa procjenjuje se rizik da li pacijentica boluje od karcinoma jajnika odnosno pacijentice se svrstavaju u grupu niskog ili visokog rizika za oboljenje od karcinoma jajnika

NALAZ:
Referentni interval je naznačen na svakom validiranom nalazu a vrijednosti ovisi o tome da li je žena u razdoblju prije ili nakon menopauze.

43.00