Retikulociti

OPIS:
Retikulociti su nezrele crvene krvne stanice tzv. mladi eritrociti (predzadnji stadij u sazrijevanju eritrocita). Određivanje apsolutnog ili relativnog broja retikulocita i retikulocitni indeks zrelosti (engl. reticulocyte maturity index, RMI) važni su indikatori eritropoetske aktivnosti koštane srži.

ODREĐIVANJE:
Uzorak: PUNA KRV ( EDTA) Metoda: izrada krvnog razmaza koji se boja vitalnom bojom-briljant krezil modrilo ( kojom se oboje ostatci ribonukleinske kiseline koju retikulociti sadrže), potom se retikulociti broje mikroskopski.

KLINIČKI ZNAČAJ:
POVIŠENO: Povišen broj retikulocita (retikulocitoza) u perifernoj krvi pouzdan je pokazatelj regenerativne eritropoeze. Retikulocitoza u kombinaciji s makrocitnom anemijom upućuje na djelomično liječeni nedostatak vitamina B12 ili folne kiseline. SNIŽENO: Smanjeni broj retikulocita ili retikulocitopenija znak je neučinkovite eritropoeze te se javlja u ne-regenerativnim anemijama, npr. u anemijama s deficitom željeza, bakra, vitamina B6, vitamina B12 ili folata, kao i u anemijama kroničnih bolesti (kronična upala, maligni tumori, kronično oštećenje bubrega, endokrini poremećaji, aplastična anemija).

NALAZ:
Referentne vrijednosti Muškarci i žene: 22 – 97 x 109/L

3.60