PTH

OPIS:
PTH je jednočlani peptidni hormon molekularne mase 9425 daltona i sastoji se iz 84 aminokiseline. Za biološku aktivnost odgovorne su aminokiseline (od 1 do 27) N-terminalnog dijela molekule hormona. Biološki poluživot intaktnog PTH je oko 4 min. In vitro stabilnost PTH je ograničena. PTH in vivo se u jetri i bubrezima brzo cijepa u različite fragmente. Za biološku aktivnost (vezivanje na receptore) potrebni su samo N-terminalne aminokiseline 1 – 34. C-terminalne fragmenti očigledno nemaju biološki ulogu, ali cirkuliraju dulje u plazmi nego N-terminalni fragmenti. Zbog toga bolji parametar za procjenu stanja paratiroidnih žlijezda je određivanje intaktne molekule PTH. U krvi se nalazi smjesa intaktnog PTH i različitih fragmenata. Specifično određivanje intaktnog PTH je moguće sendvič-imunotehnikom kod koje jedna antitijela djeluju (vežu se) na N-terminalni dio aminokiselina 1 – 34, dok druga antitijela reagiraju s C-terminalnim dijelom.

ODREĐIVANJE:
Metoda određivanja je CMIA. Uzorak je stabilan 2 dana na 2-8°C, na -20°C 6 mjeseci. Uzorak za analizu je plazma (samo EDTA!).

NALAZ:
Referentni interval: 1,6 – 6.9 mmol/L

26.00 (195.90 kn)