Prehrana Sensor/Nutrigenetika

OPIS:
Genetske varijacije utječu na način na koji vaše tijelo odgovara na neke nutrijente i sastojke hrane, te koje tvari se mogu razgraditi i ispravno iskoristiti. Budući da prehrana igra vitalnu ulogu u vašem zdravlju, sada možemo analiziranjem vaših gena prilagoditi vašu prehranu i tako prevenirati više od 20 metaboličkih problema. To je područje Nutrigenetike, t.j. prilagođavanje prehrane vašem genetičkom profilu. Analizom više od 50 genetičkih varijacija dobivamo vrijedne informacije od vašim genetskim dobrim i lošim stranama.

Ako je utvrđen naročito veliki rizik od neke bolesti, prehrana se mijenja na način da se iz prehrane uklanjaju namirnice sa negativnim komponentama a povećavaju one sa pozitivnim. Analiza vam može pomoći da izbjegnete hranu koji slabo tolerirate, utvrdite nepodesnu detoksikaciju teških metala, pesticida i otapala, i optimalno opskrbite vaše tijelo sa važnim nutrijentima. Genetska analiza može omogućiti uvid može li vaše tijelo metabolizirati na uobičajen način neke supstance za koje se obično smatra da su povoljne za zdravlje.

390.00