NSE

OPIS:
Glikolitički enzim enolaza (2-fosfat-D-glicerat hidrolaza) sastoji se iz nekoliko dimera. (aa, ab, ag i gg). Izoenzimi enolaze sastavljeni su od 3 subjedinice a, b i g. U ljudskom mozgu nađena su 3 izoenzima aa, ab i gg. Izoenzim aa i gg poznati su kao neuron specifična enolaza (NSE) i pronađeni su u živčanom tkivu i endokrinim žlijezdama. Neuron specifična enolaza (NSE) je izoenzim glikolitičkog puta koji se može pronaći samo u živčanom tkivu, endokrini žljezdama, te u malignim tumorima ovih organa.

ODREĐIVANJE:
Metoda određivanja: ECLIA. Uzorak za analizu je serum. Uzorak se mora izcentrifugirati u roku od jednog sata nakon vađenja. Uzorci koji su hemolizirani nisu pogodni za analizu. Uzorak je stabilan 6 sati na 15-25°C, 24 sata na 2-8°C.

KLINIČKI ZNAČAJ:
NSE se nalazi kod tumora središnjeg živčanog sustava, neuroblastoma, karcinoma pluća malih stanica, Wilmsovog tumora, melanoma i karcinoma štitne žlijezde, bubrega, testisa i gušterače. Međutim, kao tumorski marker koristi se isključivo za dijagnozu neuroblastoma i karcinoma pluća malih stanica (mikrocelularni karcinom). Mjerenje NSE kod ove dvije bolesti pruža informacije o stupnju bolesti, prognozi i odgovoru na liječenje.

NALAZ:
Referentni interval: manje od 16.3 mikro g/L

20.00