Natrij (serum ili urin)

OPIS:
U organizmu natrij se nalazi 98% u ekstracelularnoj tekućini, a samo 2% intracelularno. Dnevno se hranom u organizam unosi 8 – 15 g NaCl. Gotovo sav natrijev klorid se resorbira u tankom crijevu. Natrij prelazi u bubregu u primarnu mokraću. 85% natrija se reapsorbira u proksimalnim tubulama, a 14.5% u distalnim dijelovima tubula. Mokraćom se izlučuje samo oko 0.5% natrija. Reapsorpcija natrija u tubulima ovisi i o koncentraciji hormona aldosterona (povećava reapsorpciju natrija). U tubulima se vrši i zamjena natrija vodikovim ionom (održavanje acidobazne ravnoteže). Izlučivanje natrija ovisi o njegovoj koncentraciji u krvi (135 – 146 mmol/L). Dnevno se mokraćom izlučuje 50 – 200 mmol/L natrija. Koncentracija natrija u serumu je relativno konstantna. Promjene koncentracije natrija su najčešće u uskoj vezi s promjenama volumena vode.

ODREĐIVANJE:
Koncentracija natrija se određuje ion selektivnom metodom. Uzorak za analizu je serum ili urin. Stabilnost natrija je 14 dana na 2°C – 8°C. Uzorak za analizu ne smije biti hemolitičan.

KLINIČKI ZNAČAJ:
1) Fiziološke promjene koncentracije natrija 2) Patološke promjene koncentracije natrija A) Povećane vrijednosti koncentracije natrija kod: Akutne limfatične leukemije / Akutne mijeloične leukemije / Dijabetes insipidusa / Dijabetične acidoze / Hiperfunkcije nadbubrežne žlijezde / Kolere / Kongestivnog zastoja srca / Kronične limfatične leukemije / Kronične mijeloične leukemije / Kroničnog zastoja bubrega / Non-Hodgkinovog limfoma / Peritonitisa / Povraćanja / Proljeva / Zatajenja jetre B) Snižene vrijednosti koncentracije natrija kod: Akutne intermitentne porfirije / Akutnog infarkta miokarda / Akutnog poststreptokoknog glomerulonefritisa / Akutnog bubrežnog zatajenja / Alkoholne ciroze / Bacilarne dizenterije / Bakterijskog meningitisa / Benigne neoplazme mozga i CNS / Bilijarne ciroze / Cerebralne hemoragije / Cerebralnih tumora / Ciroze jetre / Dijabetes melitusa / Dijabetičke acidoze / Encefalomijelitisa / Esencijalne hipertenzije / Gastroenteritisa i kolitisa / Hiperlipoproteinemije tipa V / Hipofunkcije nadbubrežne žlijezde / Hipotireoidizma / Karcinoma pluća / Kongestivnog zastoja srca / Kroničnog zastoja bubrega / Malarije / Opeklina / Proksimalne bubrežne tubularne acidoze / Proljeva / Reyeovog sindroma / Sekundarne maligne neoplazme mozga / Sindroma stečene imunodeficijencije (AIDS, SIDA) / Subakutnog tiroiditisa / Tifusa / Tuberkuloze pluća / Tuberkuloznog meningitisa / Ulceroznog kolitisa / Uretritisa

RIZIČNI ČIMBENICI:
Snižene vrijednosti:
Bilirubin >60 mikro mol/L Citrati (smanjenje koncentracije Na do 7.8 mmol/L) Dob Etanol (do 6.9%) Heparin (vakutajneri) – niže vrijednosti kod ISA metoda nego kod metoda s plamenom fotometrijom Loša prehrana Menstruacijski ciklus (lutealna faza) Nedovoljan unos soli Pogrešno određena hiponatrijemija zbog izrazite hiperproteinemije i hipertrigliceridemije Trigliceridi >2.9 mmol/L Trudnoća
Povišene vrijednosti:
Antikoagulansi s natrijem (Na-oksalat, Na-heparinat itd) Dehidracija Dijete bogate natrijem Godišnje doba: ljeto Kalcij Krv uzeta antikoagulansima koji sadrže natrij Menopauza Oralni kontraceptivi Stres Trikloroctena kiselina

UTJECAJ LIJEKOVA:
Smanjene vrijednosti:
bikarbonati, hioscin-N-butilbromid
Povećane vrijednosti:
ampicilin, cefotaksim, cisplatin, fluoridi, fluosol-DA, gama-globulin, kalij, karbamazepin, nitrofurantoin, norfenefrin, valproična kiselina

NALAZ:
Referentni interval ovisi o spolu, dobi i metodi određivanja. Referentni interval se prikazuje na svakom validiranom nalazu.

4.00