Micronutrient Sensor

Metabolizam predstavlja zbroj svih tjelesnih funkcija. On kontrolira sve kemijske i fizičke promjene koje se događaju u tijelu u svrhu rasta i razvoja organizma. Nakon unosa vitamina, mikronutrijenata, proteina i drugih sastojaka hrane, metabolički putovi pretvaraju ih u osnovne sastojke važne za opskrbu organizma energijom. Kroz preventivni test Micronutriton Sensor utvrđuje se status 17 mikronutrijenata (vitamin B1, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B12, vitamin E, vitamin K, selen, magnezij, cink, krom, lipoična kiselina, koenzim Q10, karnitin…), 11 aminokiselina (histidin, lizin, fenilalanin, valin, tirozin…). Za svaki pojedinačni parametar definira se trenutno stanje u organizmu i preporuka dodatnog unosa ako se radi o nedostatku. U sklopu nalaza, definiran je i detoksikacijski kapacitet organizma, u odnosu na mogućnost eliminacije amonijaka, teških metala, slobodnih radikala i ovisno o potrebi organizma definirane su preventivne mjere u smislu ojačavanja detoksikacijskih kapaciteta.

424.00 (3,194.63 kn)