Magnezij (serum ili urin)

OPIS:
Magnezij je nakon kalija drugi po rasprostranjenosti intracelularni kation u ljudskom organizmu. On je od vitalne važnosti za organizam i sudjeluje u mnogim enzimatskim i metaboličkim procesima. Kofaktor je u svim reakcijama u kojim sudjeluje ATP. Magnezij sudjeluje u regulaciji stanične permeabilnosti i neuromuskulatorne podražljivosti.

ODREĐIVANJE:
Magnezij se određuje fotometrijskom kolorimetrijskom metodom. Uzorak za analizu je serum ili plazma (nikako plazma dobivena na EDTA). Uzorak je stabilan 7 dana na 2 do 8°C.

KLINIČKI ZNAČAJ:
Niska koncentracija magnezija nalazi se kod malapsorpcijskog sindroma, terapije s diureticima ili aminoglikozidima, hiperparatireoidizmu ili kod dijabetičke acidoze. Povišene vrijednosti magnezija su rijetke. Lagana povišenja mogu se naći kod uremije, kronične bubrežne isuficijenscije, glomerulonefritisu, Addisonovoj bolesti. Veća povećanja vrijednosti magnezija mogu se javiti nakon davanja intenzivne terapije s antacidima.

NALAZ:
Referentni interval ovisi o spolu, dobi i metodi rada. Referentni interval se prikazuje na svakom validiranom nalazu.

3.00