Leukociti

OPIS:
U krvi zdravih osoba nalaze se samo zrele stanice – leukociti. U nekim bolestima u perifernu krv osim zrelih stanica mogu prijeći i mlađe stanice. Broj leukocita u krvi se kreće između 3,4 x 109/L i 9,7 x 109/L. Vrijednosti ispod 3 x 10 na devetu/L predstavljaju leukopeniju, a iznad 10 x 10 na devetu/L leukocitozu.

ODREĐIVANJE:
Broj leukocita se određuje na hematološkom brojaču. Uzorak za analizu je puna krv (EDTA).

NALAZ:
Referentni interval ovisi o spolu, dobi i metodi određivanja. Referentni interval se prikazuje na svakom validiranom nalazu.

3.00