Laboratorijski panel: PREDOPERATIVNI

Laboratorijski panel: Predoperativni (KKS, AST, ALT, GGT, Urea, Kreatinin, GUK, Na, K, Cl, APV, Fibrinogen, PV, Urin: test traka i sediment)

348.00kn (46.19 €)