Laboratorijski panel: PREDOPERATIVNI

Laboratorijski panel: Predoperativni (KKS, AST, ALT, GGT, Urea, Kreatinin, GUK, Na, K, Cl, APV, Fibrinogen, PV, Urin: test traka i sediment)

60.00 (452.07 kn)