Panel obrade plodnosti

Laboratorijski panel: PANEL OBRADE PLODNOSTI (TSH, Estradiol, FSH, LH, Prolaktin, Testosteron, AMH)

114.00