Laboratorijski panel: akne žene

DHEA-S, FSH, LH, ukupni testosteron, slobodni testosteron.

77.35