Kreatinin klirens

OPIS:
Bubrežni klirens je mjera za funkcionalnu sposobnost bubrega. Pod pojmom klirensa podrazumijeva se broj mililitara plazme koja se u 1 sekundi “očisti” od neke tvari. Za ispitivanje funkcionalne sposobnosti bubrega pomoću klirensa koriste se tvari koje ispunjavaju sljedeće uvjete: moraju se slobodno filtrirati kroz glomerul, ne smiju se vezati na proteine plazme i koncentracija u plazmi i raspodjela tvari mora biti konstantna.

Tvari koje se samo filtriraju kroz glomerule i koje se niti reapsorbiraju niti izlučuju u tubulima koriste se za ispitivanje funkcije glomerula (npr. inulin, manitol, kreatinin). Za ispitivanje glomerularne funkcije bubrega najčešće se određuje endogeni kreatinin klirens. Kreatinin se filtrira kroz glomerule, veoma malo se reapsorbira u tubulima i nešto se malo secernira u tubulima. Klirens endogenog kreatinina s manjim odstupanjima odgovara glomerularnoj filtraciji. Vrijednosti kreatinin klirensa su nešto više od glomerularne filtracije i to zbog toga što u tubulima dolazi do izvjesnog izlučivanja kreatinina.

ODREĐIVANJE:
Koncentracija kreatinina se određuje fotometrijski Jaffeovom metodom pomoću pikrinske kiseline. Uzorak za analizu je serum, plazma (EDTA ili heparin) i urin (24satni). Stabilnost serum/plazma: 20°C do 25°C je 7 dana, 2°C-8°C je 7 dana, -20°C je mjesec dana. Stabilnost urina: 20°C-25°C je dva dana, 2°C-8°C je 6 dana, -20°C je šest mjeseci.

KLINIČKI ZNAČAJ:
Određivanje vrijednosti kreatinina u serumu i mokraći je važan dijagnostički podatak za procjenu bubrežne funkcije. Međutim, samo određivanje koncentracije kreatinina u serumu nije uvijek dovoljno pouzdano, jer i osobe s normalnim vrijednostima kreatinina mogu imati oštećenje bubrega i smanjenu glomerularnu filtraciju. U ranom stadiju bubrežnog oštećenja relativno male promjene koncentracije kreatinina u serumu su povezane s velikim promjenama glomerularne filtracije. 1) Fiziološke promjene

Pri procjeni rezultata kreatinin klirensa treba uzeti u obzir ovisnost godine starosti i glomerularne filtracije. Za odrasle osobe vrijedi slijedeća formula: Glomerularna filtracija (ml /min) = 157 – (1.16 x dob izražena u godinama) odnosno Glomerularna filtracija (ml /s) = 2.61 – (0.019 x dob izražena u godinama) 2) Patološke promjene A) Povećane vrijednosti kreatinin klirensa kod: Akromegalije / Opeklina B) Snižene vrijednosti kreatinin klirensa kod: Akutnog i kroničnog pijelonefritisa / Anoreksije nervoza / Ciroze jetre / Ekstrahepatalne bilijarne opstrukcije / Embolije bubrežne arterije / Gihta / Glomerulonefritisa / Nedostatka hormona rasta / Hepatolentikularne degeneracije / Hiperparatireoidizma / Kongestivnog zatajivanja srca / Medularne cistične bolesti / Multipnog mijeloma / Policistične bolesti bubrega / Pre-eklampsije / Renalne vaskularne hipertenzije / SLE

RIZIČNI ČIMBENICI:
Snižene vrijednosti:
– Dehidratacija – Dob – Fizički napor (teški) – Gladovanje – Nefrektomija – Trovanje olovom – Vegetarijanstvo
Povišene vrijednosti:
– Dijeta bogata proteinima – Dnevni ritam – Fizički napor – Menstrualni ciklus – Pretilost – Trudnoća

UTJECAJ LIJEKOVA:
Smanjene vrijednosti:
cefalotin, cefoksitin
Povećane vrijednosti:
cefoksitin, levodopa

NALAZ:
Referentni interval ovisi o spolu, dobi i metodi rada. Referentni interval se prikazuje sa svakom validiranom nalazu.

12.00