Kompletna krvna slika

OPIS:
Kompletna krvna slika – pod pojmom kompletna krvna slika (KKS) podrazumijeva se određivanje: – Broja leukocita, – Broja eritrocita, – Koncentracije hemoglobina, – Hematokrita, – Broja trombocita, – Indeksa eritrocita (MCV, MCH, MCHC, RDW), – Indeksa trombocita (MTV, PDW), – DKS-a (diferencijalna krvna slika = morfološki pregled razmaza krvi). Hematološke pretrage obavljaju se u materijalu koji se dobiva uzimanjem krvi iz vene ili uzimanjem kapilarne krvi ubodom u jagodicu prsta, resicu uha ili iz pete u novorođenčeta. Rezultati dobiveni pretragom kapilarne krvi su niži za oko 5% od rezultata dobivenih pretragom venske krvi.

ODREĐIVANJE:
Metoda određivanja: Elektronski brojač krvnih stanica. Uzorak za analizu je puna krv (EDTA).

NALAZ:
Referentni interval ovisi o spolu, dobi i metodi određivanja. Referentni interval se prikazuje na svakom validiranom nalazu.

6.50