Klorid (serum)

OPIS:
Kloridi su uz natrij glavni čimbenici u regulaciji osmotskog tlakta i ascidobazne ravnoteže.

ODREĐIVANJE:
Kloridi se određuju ion selektivnom metedom. Uzorak za analizu je serum. Serum ne smije biti hemolitičan.

KLINIČKI ZNAČAJ:
Povećanje koncentraije klorida pojavljuje se u stanjima jake dehidracije, zatim kod uzimanja velikih količina klorida, teških tubularnih oštečenja i bolesnika s cističnom fibrozom. Snižena koncentracija klorida nalazi se kod metaboličke acidoze, dugotrajnih povraćanja i kroničnog pijelonefritisa.

NALAZ:
Referentni interval ovisi o spolu, dobi i metodi određivanja. Referentni interval se prikazuje na svakom validiranom nalazu.

4.00