Kalcij (serum ili urin)

OPIS:
Kalcij je jedan od najvažnijih minerala u tijelu čovjeka. Približno 99% kalcija se nalazi u kostima.

ODREĐIVANJE:
Kalcij se u serumu određuje fotometrijskom metodom s o-krezolftaleinom. Uzorak za analizu je serum ili urin. Uzorci seruma za analizu ne smiju biti hemolitični. Stabilnost uzorka je 10 dana na 2°C – 8°C.

KLINIČKI ZNAČAJ:
Visoke koncentracije kalcija u serumu su uočene kod karcinoma, predoziranja s vitaminom D, povećane retencije bubrega, osteoporoze, tirotoksidoze, hiperparatiroidizma. Snižene vrijednosti kalcija u serumu su uočene kod hipoparatiroidizma, pseudohipoparatiroidizma, manjkva vitamina d, malnutricije i interstinalne malapsorpcije.

NALAZ:
Referentni interval ovisi o spolu, dobi i metodi određivanja. Referentni interval se prikazuje na svakom validiranom nalazu.

3.00 (22.60 kn)